Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται όλες οι δημοσιευμένες πράξεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά το έτος 2016.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
16/12/2016 02:00:0020/12/2016 11:58:49Έγκριση Κυκλοφοριακών Μεταβολών στα πλαίσια της μελέτης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΟΥΤΡΩΝ»78Λ8ΩΚ3-ΨΝ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ115
16/12/2016 02:00:0020/12/2016 12:00:19Έγκριση Διατήρησης Κοινοχρήστου Χώρου και Σύνταξης Πράξης Αναλογισμού σύμφωνα με το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο στη συμβολή των οδών Παμφυλίας – Φωκαέως – Ανωνύμου και μεταξύ των ΟΤ 223 και 237 ΑΨΨΑΔΩΚ3-ΘΒΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ119
16/12/2016 02:00:0020/12/2016 12:02:38Συζήτηση και Ενημέρωση περί του νέου Νόμου 4442/201668Ι0ΩΚ3-2Σ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ118
16/12/2016 02:00:0029/12/2016 14:52:53Μετονομασία Πλατείας και τοποθέτηση Μνημείου7ΖΟΚΩΚ3-ΟΛΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ117
16/12/2016 02:00:0029/12/2016 14:48:20Χορήγηση άδειας κατάληψης κοιν. χώρουΨΙΨΨΩΚ3-Μ70ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ116
23/11/2016 02:00:0025/11/2016 11:26:12Έγκριση Αιτιολογικής Έκθεσης για Καθορισμό Όρων Δόμησης του έργου «Νέο Κλειστό Γυμναστήριο – Βιοκλιματικό Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο ΔΝΣ»ΩΥ92ΩΚ3-ΔΦ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ113
23/11/2016 02:00:0002/01/2017 14:37:10Λήψη απόφασης μετατόπισης περιπτέρουΨΚ8ΟΩΚ3-ΧΗ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ114
16/11/2016 02:00:0016/11/2016 13:02:28Λήψη απόφασης απομάκρυνσης κενωθέντος (Σχολάζοντος) κουβουκλίου περιπτέρου και κατάργηση θέσης7ΑΟ3ΩΚ3-ΓΗΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ92
19/08/2016 03:00:0022/08/2016 09:54:50Λήψη Απόφασης μετατόπισης κουβουκλίου περιπτέρου & κατάργηση θέσηςΩΥΚΔΩΚ3-Α66ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ79
19/07/2016 03:00:0022/07/2016 13:10:28Συζήτηση για τη βελτίωση της αισθητικής στους πεζόδρομούς της Κ. ΠλατείαςΩΕΘ0ΩΚ3-Ω0ΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ66/2016
22/06/2016 03:00:0022/06/2016 11:25:47Λήψη Απόφασης απομάκρυνσης κενωθέντων (Σχολαζόντων) κουβουκλίων περιπτέρων & κατάργηση θέσεων792ΩΩΚ3-ΜΕ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ54
15/03/2016 02:00:0018/03/2016 13:41:58Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Κοιμητηρίου Ν. Σμύρνης69Φ5ΩΚ3-90ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ28
29/02/2016 02:00:0009/03/2016 11:52:39Λήψη απόφασης απομάκρυνσης κενωθέντος (σχολάζοντος) κουβουκλίου περιπτέρου και κατάργηση θέσης72Κ9ΩΚ3-ΧΓ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ14
29/02/2016 02:00:0009/03/2016 11:44:43Έγκριση κατασκευής ζώνης διαφυγής – εκτόνωσης επί του κυκλοφοριακού κόμβου που βρίσκεται επί των οδών Αγ. Φωτεινής, Αγ. Σοφίας & Ελ. ΒενιζέλουΩΘΣ9ΩΚ3-ΦΞ1ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ11
29/02/2016 02:00:0009/03/2016 11:47:58Έγκριση κατασκευής θέσεων στάθμευσης και νησίδων κυκλοφοριακής ρύθμισης επί των κυκλοφοριακών κόμβων που βρίσκονται α) επί των οδών Ηρακλείου και Πέτρας β) επί των οδών Ηρακλείου και Καλικρατείας7ΓΨΑΩΚ3-Ρ60ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ12
29/02/2016 02:00:0009/03/2016 11:50:30Έγκριση κατασκευής θέσεων στάθμευσης και νησίδων κυκλοφοριακής ρύθμισης επί του κυκλοφοριακού κόμβου που βρίσκεται επί των οδών Ανοίξεως & Ευξ. ΠόντουΩΛΘΨΩΚ3-ΣΛΔΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ13
19/01/2016 02:00:0022/01/2016 11:44:43Πρόταση τροποποίησης οικοπέδου επί των οδών Πλαστήρα 53 – Σάρδεων του Ο.Τ. του Ρ.Σ. Ν. Σμύρνης6695ΩΚ3-4ΓΧΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ1