Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται όλες οι δημοσιευμένες πράξεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά το έτος 2013.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
27/11/2013 00:00:0005/12/2013 12:47:14Eγκριση κατασκευής θέσεων στάθμευσης και νησίδων κυκλοφοριακής μελέτηςΒΛ0ΖΩΚ3-ΓΦ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ139
27/11/2013 00:00:0005/12/2013 12:42:10Eγκριση μονοδρόμησης οδών.ΒΛ0ΖΩΚ3-ΔΝ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ138
15/05/2013 00:00:0023/05/2013 11:40:53Eγκριση κατασκευής νησίδωνΒΕΝΧΩΚ3-ΓΨΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ67
15/05/2013 00:00:0023/05/2013 11:52:17Έγκριση τροποποίησης σχεδίου κατασκευής νησίδωνΒΕΝΧΩΚ3-ΓΧ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ69
10/04/2013 00:00:0012/04/2013 10:18:11Προέγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του «Αυτοματοποιημένου Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων του Δήμου Νέας Σμύρνης»ΒΕΑΤΩΚ3-ΠΩ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ37
06/02/2013 00:00:0021/02/2013 14:55:33Παράταση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντοςΒΕΤΟΩΚ3-Ν98ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ17
06/02/2013 00:00:0021/02/2013 15:02:37Eκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας ΖωήςΒΕΤΟΩΚ3-ΑΩΩΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ1
06/02/2013 00:00:0027/02/2013 09:54:16Παράταση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντοςΒΕΤΨΩΚ3-6ΒΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ17
02/01/2013 00:00:0003/01/2013 10:39:19ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣΒΕΦΙΩΚ3-ΛΛ7ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ218