Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται όλες οι δημοσιευμένες πράξεις της Οικονομικής Επιτροπής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά το έτος 2012.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
28/12/2012 00:00:0012/02/2013 11:41:45Δημόσιος Πρόχειρος Διαγωνισμός για τη: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ και ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ». Αρ. Μελ.: 79/12.ΒΕΥΣΩΚ3-Ω4ΠΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ254
28/12/2012 00:00:0019/02/2013 15:31:14Δημόσιος Πρόχειρος Διαγωνισμός για τη: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ και ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ». Αρ. Μελ.: 79/12.ΒΕΥΖΩΚ3-ΠΧΒΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ254
24/12/2012 00:00:0009/01/2013 10:30:04Ανάθεση του έργου: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ – ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» (Αρ. Μελ. 125/2012)ΒΕΦ2ΩΚ3-431ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ253
24/12/2012 00:00:0009/01/2013 10:24:57Ανάθεση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΕΣ 2012» Αρ. Μελ. 132/2012ΒΕΦ2ΩΚ3-ΦΛΦΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ252
24/12/2012 00:00:0022/01/2013 13:04:52α) Έγκριση όρων Διακήρυξης της Υπηρεσίας : Ψηφιακό Μουσείο «Η ΣΜΥΡΝΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΗΠΕΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» Αρ. Μελ.: 154/2012, β) Έγκριση διάθεσης όλης της πίστωσης του Κ.Α. 15.7134.0001ΒΕΙ7ΩΚ3-ΝΝΑΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ248
24/12/2012 00:00:0024/12/2012 12:00:31Eγκριση και διάθεση πίστωσης 36η .Β4Μ1ΩΚ3-Ο7ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ251
24/12/2012 00:00:0024/12/2012 12:17:17Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια απορριμματοφόρου πλυντηρίου αυτοκινήτου». Αρ. Μελ.: 147/12Β4Μ1ΩΚ3-ΚΡΟΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ247
21/12/2012 00:00:0021/12/2012 14:36:03Σύνταξη Προϋπολογισμού έτους 2013 Δήμου Ν. Σμύρνης.Β4ΜΛΩΚ3-Ο5ΔΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ250
21/12/2012 00:00:0021/12/2012 14:31:16Eγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Νέας Σμύρνης για το οικ. έτος 2013.Β4ΜΛΩΚ3-ΧΤ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ249
18/12/2012 00:00:0008/01/2013 14:10:03Έγκριση της μελέτης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΟΔΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ». Aρ. Μελ. : 157/2012ΒΕΦΔΩΚ3-Θ4ΟΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ238
18/12/2012 00:00:0008/01/2013 12:01:38Επιστροφή εγγυητικής επιστολής.ΒΕΦΔΩΚ3-ΓΨΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ243
18/12/2012 00:00:0004/01/2013 13:51:24Έγκριση όρων διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού για την αξιοποίηση των δημοτικών κινηματογράφων «ΦΙΛΙΠ» και «ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ».ΒΕΦΘΩΚ3-ΩΔΔΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ246
18/12/2012 00:00:0028/01/2013 10:55:59Έγκριση όρων διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού για την αξιοποίηση των δημοτικών κινηματογράφων «ΦΙΛΙΠ» και «ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ».ΒΕΙΕΩΚ3-Ι65ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ246
18/12/2012 00:00:0019/12/2012 10:49:43ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»Β4ΜΡΩΚ3-ΟΥΡΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ245
18/12/2012 00:00:0019/12/2012 10:34:25ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥΒ4ΜΡΩΚ3-5ΗΞΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ244
18/12/2012 00:00:0021/12/2012 11:46:58Eγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #3.498,77# € που αφορά την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση Τελεσίδικης Απόφασης του 5ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου ΠειραιώςΒ4ΜΛΩΚ3-ΚΦΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ242
18/12/2012 00:00:0021/12/2012 11:43:51Eγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού ##470,09# € που αφορά την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση Τελεσίδικης Απόφασης του 2ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου ΠειραιώςΒ4ΜΛΩΚ3-Ι3ΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ241
18/12/2012 00:00:0021/12/2012 11:34:33Tρίμηνες αποδοχές του τέως υπαλλήλου του Δήμου μας Πρασιώτη Κωνσταντίνου του Θεοδώρου.Β4ΜΛΩΚ3-Θ1ΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ239
18/12/2012 00:00:0021/12/2012 11:40:46Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #78,72# € που αφορά αμοιβή δικαστικού επιμελητή.Β4ΜΛΩΚ3-078ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ240
12/12/2012 00:00:0001/02/2013 12:11:46Δημόσιος Ανοιχτός Διαγωνισμός της εργασίας : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». Αρ. Μελ.: 112/12.ΒΕΥΗΩΚ3-2ΤΑΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ237
12/12/2012 00:00:0014/12/2012 09:12:13α) ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ " με Αρ. Μελ.: 101 /2012, β) ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ Κ.Α. 30.7312.0004Β4Μ7ΩΚ3-ΩΔΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ236
12/12/2012 00:00:0013/12/2012 13:29:25Tρίμηνες αποδοχές του τέως υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Kόκκορη Παναγιώτη του ΔημητρίουΒ4ΜΒΩΚ3-ΦΩΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ228
12/12/2012 00:00:0013/12/2012 13:37:48α) Έγκριση Διενέργειας της υπηρεσίας «Αναπλάσεις Παιδικών Χαρών, β) Έγκριση Όρων Διακήρυξης της υπηρεσίας «Αναπλάσεις Παιδικών Χαρών » (Αρ. Μελ. : 131/2012), γ) Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #73.800€# σε βάρος του Κ.Α. 35.7326.0006.Β4ΜΒΩΚ3-ΖΔΠΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ232
12/12/2012 00:00:0014/12/2012 09:37:10Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για την «Προμήθεια μηχανήματος φίλτρων Υπηρεσίας Καθαριότητας». Αρ. Μελ.: 123/2012Β4Μ7ΩΚ3-4ΡΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ235
12/12/2012 00:00:0012/12/2012 12:42:12«Παραίτηση από το δικόγραφο της από 06/11/2007 αιτήσεως του Δήμου Ν. Σμύρνης».Β4Μ4ΩΚ3-ΡΔΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ226
12/12/2012 00:00:0020/12/2012 12:25:18Αποδέσμευση ποσού 5.000,00 € από τον Κ.Α. 15.6699.0004Β4ΜΕΩΚ3-Θ2ΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ231
12/12/2012 00:00:0020/12/2012 12:21:47Έγκριση διάθεση πίστωσης 35ηΒ4ΜΕΩΚ3-ΗΥ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ229
12/12/2012 00:00:0020/12/2012 12:28:53Εγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και όρων Διακήρυξης του πρόχειρου Διαγωνισμού «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας» Αρ. Μελ.: 130/2012.Β4ΜΕΩΚ3-Ε2ΥΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ233
12/12/2012 00:00:0020/12/2012 12:19:14Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Αδάπα Ευθαλίας.Β4ΜΕΩΚ3-0Β5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ227
12/12/2012 00:00:0019/12/2012 12:51:18Έγκριση διάθεση πιστώσεωνΒ4ΜΡΩΚ3-ΡΤ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ230
12/12/2012 00:00:0020/12/2012 11:35:49Εγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και όρων Διακήρυξης του πρόχειρου Διαγωνισμού «Προμήθεια Φυτών και Θάμνων» Αρ. Μελ.: 141/2012.Β4ΜΕΩΚ3-ΚΕΖΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ234
12/12/2012 00:00:0017/12/2012 09:06:09α) ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ " με Αρ. Μελ.: 101 /2012, β) ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ Κ.Α. 30.7312.0004Β4Μ4ΩΚ3-ΖΟΨΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ236
12/12/2012 00:00:0027/12/2012 13:13:47«Άσκηση και έγκριση ενδίκων μέσων».Β4ΜΓΩΚ3-ΒΣ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ225
05/12/2012 00:00:0008/01/2013 11:22:33Δημόσιος πρόχειρος διαγωνισμός για την εργασία : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ» (αρ. μελ.: 94/12).ΒΕΦΔΩΚ3-Ε4ΤΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ217
05/12/2012 00:00:0011/12/2012 11:18:33Eγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #19.404,00# € για εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων, των εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012.Β4ΜΟΩΚ3-ΡΣΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ222
05/12/2012 00:00:0011/12/2012 11:15:02Eγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #12.600,00# € που αφορά το έργο : «Ασφαλτοτάπητες 2012».Β4ΜΟΩΚ3-ΧΕΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ221
05/12/2012 00:00:0011/12/2012 10:38:38Έγκριση Διάθεσης πίστωσης 34ηΒ4ΜΟΩΚ3-ΡΞ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ215
05/12/2012 00:00:0011/12/2012 10:45:58Εξέταση ένστασης της «ΑΝΑΠΛΑΣΗ» - Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.Β4ΜΟΩΚ3-8ΛΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ216
05/12/2012 00:00:0011/12/2012 11:47:41Eγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #12.633# € για το έργο : «Διευθέτηση – Μετατόπιση Αγωγού Ομβρίων λόγω εκτάκτων αναγκών.Β4ΜΟΩΚ3-ΧΒ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ224
05/12/2012 00:00:0011/12/2012 11:36:45Eγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #7.500,00# € που αφορά την καταγραφή και ταξινόμηση του Ιστορικού Αρχειακού υλικού του Δήμου Νέας Σμύρνης.Β4ΜΟΩΚ3-ΚΛΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ223
05/12/2012 00:00:0011/12/2012 11:05:19ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» (ΑΡ. ΜΕΛ. : 73/12)Β4ΜΟΩΚ3-Γ2ΔΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ219
05/12/2012 00:00:0011/12/2012 11:11:09ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡ. ΜΕΛ:93/2012 « ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ»Β4ΜΟΩΚ3-ΔΡΣΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ220
05/12/2012 00:00:0011/12/2012 10:58:27Παραλαβή επεξεργασμένων στοιχείων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. έτους 2006 από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων του Υπ. ΟικονομικώνΒ4ΜΟΩΚ3-8Ξ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ218
21/11/2012 00:00:0029/11/2012 13:12:33α) Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 15.000 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6323.0002 προυπ. οικ. έτους 2012, που αφορά την επιθεώρηση Τεχνικού Ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ), β) Ορισμός υπαλλήλου ως διαχειριστή πίστωσης.Β4ΣΥΩΚ3-ΡΣ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ201
21/11/2012 00:00:0029/11/2012 13:01:47Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης της εργασίας: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ». Αρ. Μελ. : 79/12Β4ΣΥΩΚ3-8Α6ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ199
21/11/2012 00:00:0029/11/2012 13:06:24α) Έγκριση όρων διακήρυξης Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού της εργασίας: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» με αρ. μελ : 112/12, β) Έγκριση διάθεσης όλης της πίστωσης του Κ.Α. 20.6263.0001, προυπ. οικ. έτους 2012.Β4ΣΥΩΚ3-1ΞΨΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ200
21/11/2012 00:00:0029/11/2012 13:19:38Έγκριση και διάθεση πίστωσης #27.541,15# € για το έργο : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΡΥΛΛΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ». Αρ. Μελ.: 293/2009.Β4ΣΥΩΚ3-4ΕΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ203
21/11/2012 00:00:0029/11/2012 13:16:30Έγκριση και διάθεση πίστωσης 33η .Β4ΣΥΩΚ3-0ΥΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ202
21/11/2012 00:00:0029/11/2012 13:49:47Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #1.492,36# € που αφορά αμοιβή και έξοδα ΔικηγόρουΒ4ΣΥΩΚ3-ΘΒΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ209
21/11/2012 00:00:0029/11/2012 13:52:28Έγκριση και διάθεση πίστωσης #18.450,00# € για το έργο : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΧΩΜΑΤΙΝΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΑΛΣΟΥΣ».Β4ΣΥΩΚ3-ΘΨΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ211
21/11/2012 00:00:0029/11/2012 13:37:01Tρίμηνες αποδοχές του τέως υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Αγιαννιτόπουλου Σπυρίδωνα του ΠαναγιώτηΒ4ΣΥΩΚ3-Ν4ΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ207
21/11/2012 00:00:0029/11/2012 14:01:07α) Αποδέσμευση ποσού από τον Κ.Α. 20.6662.0003, β) Έγκριση και διάθεση πίστωσηςΒ4ΣΥΩΚ3-ΝΜΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ214
21/11/2012 00:00:0029/11/2012 13:30:06Καταβολή εξόδων κηδείαςΒ4ΣΥΩΚ3-ΙΛΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ205
21/11/2012 00:00:0029/11/2012 13:40:41Tρίμηνες αποδοχές του τέως υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Iωάννη Παληβάκου του ΚυριάκουΒ4ΣΥΩΚ3-Ρ7ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ208
21/11/2012 00:00:0029/11/2012 13:58:07Αποδέσμευση ποσού από τον Κ.Α. 20.6634.0004Β4ΣΥΩΚ3-ΦΚΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ213
21/11/2012 00:00:0029/11/2012 13:55:22Έγκριση και διάθεση πίστωσης #24.600# € για το έργο : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ».Β4ΣΥΩΚ3-ΥΘ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ212
21/11/2012 00:00:0029/11/2012 13:24:35Έγκριση όρων διακήρυξης Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού της εργασίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ» με αρ. μελ : 94/12Β4ΣΥΩΚ3-Τ4ΩΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ204
21/11/2012 00:00:0029/11/2012 13:33:50Τρίμηνες αποδοχές του αποβιώσαντος υπαλλήλου του Δήμου μας Κων/νου Αθανασιάδη του ΓεωργίουΒ4ΣΥΩΚ3-898ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ206
21/11/2012 00:00:0011/12/2012 10:57:47Έγκριση όλης της πίστωσης των Κ.Α. 30.6262.0001,30.6262.0003,30.7331.0012, 30.7336.0011Β45ΑΩΚ3-Ω7ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ210
31/10/2012 00:00:0001/11/2012 11:21:07Λήψη απόφασης σχετικά με απόδοση λογαριασμού της οικ. υπολόγου της υπ’ αρ. 127/2012 απόφασης Οικ. Επιτροπής.Β42ΑΩΚ3-Ζ70ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ192
31/10/2012 00:00:0001/11/2012 11:25:44Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #19.000,00# ευρώ, που αφορά εφαρμογή του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι».Β42ΑΩΚ3-ΙΒΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ193
31/10/2012 00:00:0001/11/2012 11:35:37Έγκριση Διάθεσης πίστωσης 32ηΒ42ΑΩΚ3-7Δ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ196
31/10/2012 00:00:0001/11/2012 11:15:10Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & όρων διακήρυξης της προμήθειας «Ζάντες και Ελαστικά οχημάτων». Αρ. Μελ.: 78/12.Β42ΑΩΚ3-ΙΚΡΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ191
31/10/2012 00:00:0001/11/2012 11:29:29Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #24.600,00# ευρώ, που αφορά έλεγχο ισολογισμού 2012.Β42ΑΩΚ3-9ΜΦΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ194
31/10/2012 00:00:0001/11/2012 11:32:27Έγκριση Διάθεσης πίστωσης 31ηΒ42ΑΩΚ3-ΚΤΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ195
31/10/2012 00:00:0001/11/2012 11:47:03Αποδέσμευση ποσών από τους Κ.Α. 15.6614.0001 και 20.6613.0001Β42ΑΩΚ3-Π4ΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ197
31/10/2012 00:00:0031/10/2012 13:07:02α) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθμ. 109/2012 μελέτης, β) Έγκριση Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών».Β432ΩΚ3-1ΞΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ190
31/10/2012 00:00:0009/11/2012 14:34:00Ανανέωση της ασφαλιστικής σύμβασης των δημοτικών οχημάτων.Β42ΑΩΚ3-ΛΘΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ198
17/10/2012 00:00:0023/10/2012 10:02:40ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΛΑΚΚΩΝ» (Αρ.Μελ. : 81/2012Β43ΓΩΚ3-ΑΒ1ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ187
17/10/2012 00:00:0023/10/2012 09:45:37Καταβολή εξόδων κηδείαςΒ43ΓΩΚ3-ΠΒΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ182
17/10/2012 00:00:0023/10/2012 09:54:14Έγκριση Διάθεσης πίστωσης 29ηΒ43ΓΩΚ3-55ΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ185
17/10/2012 00:00:0023/10/2012 09:57:25Έγκριση Διάθεσης πίστωσης 30ηΒ43ΓΩΚ3-Ν2ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ186
17/10/2012 00:00:0023/10/2012 09:50:00Απόδοση λογ/σμού της υπαλλήλου Ελένης ΜαρτάκηΒ43ΓΩΚ3-Σ01ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ184
17/10/2012 00:00:0024/10/2012 12:30:53ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡ.ΜΕΛ:104/2010 «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ»Β43ΦΩΚ3-ΡΛΒΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ183
17/10/2012 00:00:0024/10/2012 12:35:50Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού α τριμήνου 2012Β43ΦΩΚ3-5ΔΜΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ189
01/10/2012 00:00:0002/10/2012 11:41:54α) Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #1.500,00# € για την προπληρωμή γραμματίων προείσπραξης στο Δ.Σ.Α. των παραστάσεων της Νομικής Συμβούλου, β) Ορισμός υπολόγου.Β4ΤΝΩΚ3-5Υ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ180
01/10/2012 00:00:0002/10/2012 10:24:16Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης 28ηΒ4ΤΝΩΚ3-423ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ173
01/10/2012 00:00:0002/10/2012 10:35:50Έγκριση διάθεσης όλων των πιστώσεων των Κ.Α. 30.6142.0005, 30.7413.0001, 30.6142.0016 και 30.6142.0007 προυπ. οικ. έτους 2012.Β4ΤΝΩΚ3-Ν5ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ174
01/10/2012 00:00:0002/10/2012 10:30:53ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ & ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11ης-09-2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» (ΑΡ. ΜΕΛ.: 73/12)Β4ΤΝΩΚ3-ΗΑ3ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ171
01/10/2012 00:00:0002/10/2012 10:42:20Έγκριση διάθεσης πίστωσης #9.000# € που αφορά «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ».Β4ΤΝΩΚ3-Ψ0ΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ175
01/10/2012 00:00:0002/10/2012 11:27:02Έγκριση διάθεσης όλης της πίστωσης του Κ.Α. 30.7331.0036 του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ Σ.Σ.». Αρ. Μελ.: 89/12.Β4ΤΝΩΚ3-ΩΧ2ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ176
01/10/2012 00:00:0002/10/2012 11:31:00Έγκριση διάθεσης όλης της πίστωσης του Κ.Α. 30.7331.0034 του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ». Αρ. Μελ.: 88/12.Β4ΤΝΩΚ3-1ΙΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ177
01/10/2012 00:00:0002/10/2012 11:34:32Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους.Β4ΤΝΩΚ3-ΚΨΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ178
01/10/2012 00:00:0002/10/2012 11:38:33Διαγραφή τιμολογίων από την κατάσταση παρελθόντων οικονομικών ετών.Β4ΤΝΩΚ3-ΑΡΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ179
01/10/2012 00:00:0002/10/2012 11:44:57Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ». Αρ. Μελ.: 86/12.Β4ΤΝΩΚ3-Π1ΨΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ181
01/10/2012 00:00:0023/10/2012 09:39:35Έγκριση των από 5.10.2012 Πρακτικών και γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού για την προμήθεια αυτοματοποιημένου συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων ( αρ. μελ. 80/2012)Β43ΓΩΚ3-8ΔΜΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ188
01/10/2012 00:00:0030/10/2012 08:33:44«Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού α τριμήνου 2012Β43ΦΩΚ3-ΙΒΦΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ189
28/09/2012 00:00:0028/09/2012 13:39:07Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης 27ηΒ4ΘΔΩΚ3-ΘΟ5ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ172
11/09/2012 00:00:0020/09/2012 12:04:17Ορθή επανάληψη της υπ. αρ. 129/2012 Α.Ο.Ε., που αφορά την «Συντήρηση μεταφορικών μέσων και καθαριστικών μηχανημάτων».Β4Θ0ΩΚ3-6ΔΜΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ164
11/09/2012 00:00:0020/09/2012 12:09:12Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #1.033,20# € που αφορά αμοιβή της Δικηγόρου Χριστίνας Σπυράτου.Β4Θ0ΩΚ3-ΛΛΜΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ166
11/09/2012 00:00:0020/09/2012 12:13:20α) Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου «ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΛΑΚΚΩΝ» Αρ. Μελ.: 81/2012, β) Έγκριση διάθεση όλης της πίστωσης του Κ.Α. 30.7333.0013 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012.Β4Θ0ΩΚ3-Ζ9ΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ170
11/09/2012 00:00:0020/09/2012 11:53:35Λήψη απόφασης σχετικά με απόδοση λογαριασμού του οικ. υπόλογου της υπ. αρ. 79/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.Β4Θ0ΩΚ3-6ΚΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ161
11/09/2012 00:00:0020/09/2012 11:58:48Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #14.466,02# € που αφορά τη συμμετοχή υπαλλήλων του Δήμου μας στην διεξαγωγή των εκλογών της 6ης Μαΐου 2012.Β4Θ0ΩΚ3-0ΜΒΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ162
11/09/2012 00:00:0024/09/2012 13:25:22Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & όρων διακήρυξης της προμήθειας : «Προμήθεια Γάλακτος» Αρ. Μελ. 77/12Β4ΘΘΩΚ3-717ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ158
11/09/2012 00:00:0014/09/2012 13:10:40α) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης ανοικτού Διαγωνισμού για τη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ». Αρ. Μελ.: 80/2012, β) Έγκριση διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 15.7131.0009 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012.Β4ΘΕΩΚ3-064ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ169
11/09/2012 00:00:0025/09/2012 11:17:20Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & όρων διακήρυξης της προμήθειας : «Προμήθεια Γάλακτος» Αρ. Μελ. 77/12Β4ΘΥΩΚ3-Ψ0ΟΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ158
11/09/2012 00:00:0024/09/2012 09:42:38Έγκριση Διάθεσης πίστωσης 26η .Β4ΘΘΩΚ3-1Σ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ159
11/09/2012 00:00:0024/09/2012 09:27:14Έγκριση Διάθεσης πίστωσηςΒ4ΘΘΩΚ3-ΡΒ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ160
11/09/2012 00:00:0024/09/2012 09:52:13Έγκριση Διάθεσης πίστωσης 25η .Β4ΘΘΩΚ3-Φ2ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ165
11/09/2012 00:00:0024/09/2012 09:36:29Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #6.416,38# € που αφορά την εξόφληση των οφειλών προς το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ παρελθόντων ετών.Β4ΘΘΩΚ3-1ΡΡΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ167
11/09/2012 00:00:0024/09/2012 09:56:36Παραλαβή επεξεργασμένων στοιχείων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. έτους 2005 από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #538,20# €Β4ΘΘΩΚ3-ΕΧΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ168
11/09/2012 00:00:0024/09/2012 09:48:33Ορθή επανάληψη της υπ. αρ. 147/2012 Α.Ο.Ε., που αφορά την «Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων»Β4ΘΘΩΚ3-ΠΥ3ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ163
11/09/2012 00:00:0025/09/2012 13:53:26Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & όρων διακήρυξης της προμήθειας : «Προμήθεια Γάλακτος» Αρ. Μελ. 77/12Β4Θ0ΩΚ3-ΠΡΔΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ158
14/08/2012 00:00:0014/08/2012 11:53:41α) Έγκριση όρων διακήρυξης Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού του έργου : «Επισκευή – Συντήρηση Σχολικών Εγκαταστάσεων». Αρ. Μελ.: 73/12, β) Έγκριση διάθεσης όλης της πίστωσης του Κ.Α. 30.7331.0011.Β4ΓΚΩΚ3-39ΖΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ155
14/08/2012 00:00:0014/08/2012 12:02:44Έγκριση διάθεση πίστωσης #10.500# € για το έργο : «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ». Αρ. Μελ.: 238/2008.Β4ΓΚΩΚ3-ΓΝ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ156
14/08/2012 00:00:0016/08/2012 08:59:35Eλεγχος και έγκριση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για το έργο: «Διαμόρφωση χώρου εγκατάστασης αιθουσών διδασκαλίας». Αρ. Μελ.: 66/12Β4Γ1ΩΚ3-ΟΗΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ154
14/08/2012 00:00:0016/08/2012 11:11:44Έγκριση διάθεση πίστωσης #10.500# € για το έργο : «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ». Αρ. Μελ.: 238/2008.Β4Γ1ΩΚ3-ΦΣ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ156
14/08/2012 00:00:0016/08/2012 09:34:27Περίληψη: Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #900,00# € που αφορά Δικαστικά έξοδα παρελθόντων ετών.Β4Γ1ΩΚ3-ΨΗΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ157
14/08/2012 00:00:0025/09/2012 13:08:38Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #900,00# € που αφορά Δικαστικά έξοδα.Β4ΘΥΩΚ3-2ΘΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ157
02/08/2012 00:00:0006/08/2012 12:35:55Προέλεγχος Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 2011Β4Γ7ΩΚ3-ΧΣΝΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ153
01/08/2012 00:00:0006/08/2012 11:40:34Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την εργασία : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΡΕΙΘΡΩΝ».Β4Γ7ΩΚ3-49ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ145
01/08/2012 00:00:0006/08/2012 11:45:20Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την εργασία: «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ»Β4Γ7ΩΚ3-ΨΟΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ146
01/08/2012 00:00:0006/08/2012 11:51:23Έγκριση και διάθεση πίστωσης 23η .Β4Γ7ΩΚ3-Κ5ΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ147
01/08/2012 00:00:0006/08/2012 11:32:43Κατακύρωση Πρακτικού – Γνωμοδότησης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ». Αρ. Μελ.: 66/12.Β4Γ7ΩΚ3-ΜΥ0ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ144
01/08/2012 00:00:0006/08/2012 12:17:53Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης της προμήθειας «προμήθεια Γραφικής Ύλης και λοιπά υλικά γραφείων και μικροαντικειμένων γραφείου». Αρ. Μελ.: 31/12.Β4Γ7ΩΚ3-56ΕΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ151
01/08/2012 00:00:0006/08/2012 12:07:33Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #11.354,86# € που αφορά την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της 592/2012 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς.Β4Γ7ΩΚ3-ΜΜΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ149
01/08/2012 00:00:0006/08/2012 12:24:58Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης της προμήθειας : «προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ». Αρ. Μελ.: 76/12.Β4Γ7ΩΚ3-ΦΥΡΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ152
01/08/2012 00:00:0006/08/2012 12:00:46Έγκριση και διάθεση πίστωσης 24ηΒ4Γ7ΩΚ3-ΔΔΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ148
01/08/2012 00:00:0006/08/2012 12:13:46Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας toner φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων. Με αρ. μελ. :63/12Β4Γ7ΩΚ3-ΣΓΞΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ150
26/07/2012 00:00:0027/08/2012 14:28:04Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #53.254,52# € που αφορά την υπ. αρ. 5357/08 Τελεσίδικη Δικαστική Απόφαση του Εφετείου Αθηνών, για μισθούς υπερημερίας του Δημητρίου Τσεσμελή.Β4Γ2ΩΚ3-ΤΗ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ143
26/07/2012 00:00:0027/08/2012 14:24:38Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #53.254,52# € που αφορά την υπ. αρ. 5357/08 Τελεσίδικη Δικαστική Απόφαση του Εφετείου Αθηνών, για μισθούς υπερημερίας του Θεόδωρου Καλαιτζή.Β4Γ2ΩΚ3-Ν9ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ142
26/07/2012 00:00:0027/08/2012 14:05:15α) Ανάθεση στο ΣΟΕ εκτίμησης ακινήτου επί της συμβολής των οδών Προύσης και Προσκόπων Αιδινίου, β) Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #430,50# €.Β4Γ2ΩΚ3-ΠΣΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ139
26/07/2012 00:00:0027/08/2012 14:17:23Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #20.000# € για την αγορά γραμματοσήμων και ορισμός υπολόγου.Β4Γ2ΩΚ3-ΙΛΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ140
26/07/2012 00:00:0027/08/2012 14:20:53Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κας Ευθαλίας ΑδάπαΒ4Γ2ΩΚ3-ΜΓΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ141
13/07/2012 00:00:0009/08/2012 11:48:56Έγκριση διάθεσης πίστωσης 21ηΒ4ΓΨΩΚ3-9ΛΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ134
13/07/2012 00:00:0009/08/2012 11:44:13Έγκριση διάθεσης πίστωσης 22ηΒ4ΓΨΩΚ3-ΤΚ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ129
13/07/2012 00:00:0016/07/2012 12:46:37Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #5.000,00# Ευρώ που αφορά οφειλές του Δήμου προς το ΙΚΑΒ410ΩΚ3-ΓΣΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ138
13/07/2012 00:00:0016/07/2012 13:11:50Έγκριση και διάθεσης πίστωσης ποσού #1.495,68# €.Β410ΩΚ3-ΦΘ4ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ128
13/07/2012 00:00:0016/07/2012 13:07:45Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #500# Ευρώ και ορισμός υπολόγουΒ410ΩΚ3-ΚΤ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ127
13/07/2012 00:00:0016/07/2012 13:38:23Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #10.000# € για προμήθεια γεωδαιτικών οργάνων (GPS).Β410ΩΚ3-4ΚΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ133
13/07/2012 00:00:0016/07/2012 13:35:09Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #2.000,00# € που αφορά εξόφληση των τελών ραδιοσυχνοτήτων και αδειοδότησης ηλεκτρονικών επικοινωνιών.Β410ΩΚ3-720ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ132
13/07/2012 00:00:0016/07/2012 13:29:16Kήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού ως άγονου.Β410ΩΚ3-ΞΕΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ130
13/07/2012 00:00:0016/07/2012 12:55:05Απ’ ευθείας ανάθεση της υπ. Αρ. Μελ.: 62/12. «Προμελέτη ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας Σ.Σ. Αιγαίου και Αρτάκης 3ο - 13ο Δημ. Σχολεία».Β410ΩΚ3-57ΛΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ135
13/07/2012 00:00:0016/07/2012 13:00:49Απ’ ευθείας ανάθεση της υπ. Αρ. Μελ.: 61/12 «Προμελέτη ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας Σ.Σ. Θράκης (6ο Δημ. Σχολ.)».Β410ΩΚ3-ΑΙΨΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ136
13/07/2012 00:00:0016/07/2012 13:32:16Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #4.000,00# € που αφορά εισφορά υπέρ ΤΠΟΕΚΕ.Β410ΩΚ3-Ξ37ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ131
13/07/2012 00:00:0018/07/2012 11:32:12Β’ Επαναληπτική Φανερή Πλειοδοτική Δημοπρασία για την εκμίσθωση των δύο (2) κυλικείων του Δημοτικού Γυμναστηρίου – Κολυμβητηρίου του Δήμου Νέας ΣμύρνηΒ41ΦΩΚ3-Ο7ΨΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ137
04/07/2012 00:00:0005/07/2012 09:56:31Eξέταση ένστασης του κ. Νικόλαου Αλεξ. Τζουμάκα για την υπ. αρ. 99/2012 Απόφαση της Ο.Ε. που αφορά την «Προμήθεια Οργάνων Παιδικών Χαρών του Δήμου Νέας Σμύρνης». Αρ. Μελ.: 54/2011.Β41ΩΩΚ3-Λ0ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ125
04/07/2012 00:00:0005/07/2012 10:00:58α) Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου «Διαμόρφωση Χώρου Εγκατάστασης Αιθουσών Διδασκαλίας». Αρ. Μελ.: 66/2012, β) Έγκριση διάθεσης πίστωσης όλου του ποσού του Κ.Α. 30.7311.0034.Β41ΩΩΚ3-ΔΧ1ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ126
04/07/2012 00:00:0005/07/2012 09:50:33Αποδέσμευση ποσού #24.600,00# € από τον Κ.Α. 45.6262.0002.Β41ΩΩΚ3-Κ41ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ123
04/07/2012 00:00:0005/07/2012 09:47:14Ορθή επανάληψη της υπ. αρ. 115/2012 Απόφασης της Ο.Ε.Β41ΩΩΚ3-ΜΧ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ122
26/06/2012 00:00:0003/07/2013 11:05:56Έγκριση διάθεσης πίστωσης #60,00# ευρώ που αφορά «Συνδέσεις διαδικτύου»ΒΛ4ΨΩΚ3-Λ12ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ119
22/06/2012 00:00:0028/06/2012 10:29:12Λήψη απόφασης περί της ενστάσεως της εταιρείας ΔΟ.Μ.Η.ΚΑΤ. Ε.Ε. για την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και καλυμμάτων οδοφωτισμού», Αρ. Μελ.: 34/2012.Β4ΛΝΩΚ3-155ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ121
22/06/2012 00:00:0028/06/2012 10:33:35Έγκριση διάθεσης όλης της πίστωσης του Κ.Α. 30.7413.0003 «ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σ.Σ. ΘΡΑΚΗΣ, 6ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛ.». Αρ. Μελ.: 61/2012.Β4ΛΝΩΚ3-Ν57ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ120
22/06/2012 00:00:0028/06/2012 10:36:43Έγκριση διάθεσης όλης της πίστωσης του Κ.Α. 30.7413.0004 «ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σ.Σ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΤΑΚΗΣ 3ο – 13ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛ.». Αρ. Μελ.: 62/2012.Β4ΛΝΩΚ3-ΑΒΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ119
22/06/2012 00:00:0028/06/2012 11:17:32Έγκριση και διάθεση της συνεχιζόμενης δαπάνης 45.000 € που αφορά τον Κ.Α. 15.6471.0004 για Προμήθεια Χριστουγεννιάτικου στολισμού.Β4ΛΝΩΚ3-ΘΕΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ116
22/06/2012 00:00:0028/06/2012 11:24:56Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού για τοποθέτηση νέου υδρομετρητή στο πεζόδρομο της οδού ΔηλανάΒ4ΛΝΩΚ3-ΗΞΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ114
22/06/2012 00:00:0028/06/2012 10:44:57: Κατακύρωση της προμήθειας ειδών Κοινωνικού Παντοπωλείου. Αρ. Μελ.: 24/2012.Β4ΛΝΩΚ3-7ΥΡΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ118
22/06/2012 00:00:0028/06/2012 10:49:26Επαναληπτική Δημοπρασία για την εκμίσθωση δύο κυλικείων του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου – Κολυμβητηρίου του Δήμου Νέας Σμύρνης.Β4ΛΝΩΚ3-Φ54ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ117
22/06/2012 00:00:0028/06/2012 11:21:50Αποδέσμευση ποσού 45.000€ από τον Κ.Α 20.6634.0003Β4ΛΝΩΚ3-0ΟΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ115
13/06/2012 00:00:0022/06/2012 11:53:15Έγκριση Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια χημικού υλικού λιμνών». Αρ. Μελ. : 60/2012.Β4ΛΔΩΚ3-ΨΟ1ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ106
13/06/2012 00:00:0021/06/2012 14:44:28Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #380,00# € που αφορά την συμμετοχή (2) δύο υπαλλήλων στο σεμινάριο Μισθοδοσία Προσωπικού (Δημοσίου – ΟΤΑ – ΝΠΔΔ).Β4Λ3ΩΚ3-ΦΗ2ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ109
12/06/2012 00:00:0025/06/2012 11:37:07Eγκριση διάθεση πίστωσης ποσού # 20.466,38 # ευρώ που αφορά την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της υπ’ αριθμ. 643/2012 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου ΚαλλιθέαςΒ4ΛΑΩΚ3-Ζ3ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ105
12/06/2012 00:00:0025/06/2012 11:43:46Ορθή επανάληψη της υπ. αρ. 70/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. που αφορά : «Προμήθεια Λογισμικού & Ηλεκτρονικών Υλικών & Ασφαλείας» Αρ.Μελ. 79/2011.Β4ΛΑΩΚ3-ΔΣΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ107
12/06/2012 00:00:0025/06/2012 11:51:28Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #20.000,00# €, που αφορά την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών που απορρέουν από την ανανέωση σύμβασηςεργασίας με τον ΕΣΔΚΝΑ.Β4ΛΑΩΚ3-ΥΙΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ111
12/06/2012 00:00:0025/06/2012 11:59:30Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #27.655,39# €, που αφορά την εξόφληση των 1259 και 1260/11 διαταγών Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας.Β4ΛΑΩΚ3-Ν5ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ112
12/06/2012 00:00:0025/06/2012 12:01:59Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #47.059,67# € που αφορά την υπ. αρ. 5357/08 Τελεσίδικη Δικαστική Απόφαση του Εφετείου Αθηνών.Β4ΛΑΩΚ3-Λ2ΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ113
12/06/2012 00:00:0025/06/2012 11:48:50Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #24.600# € για «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜIΩΝ»Β4ΛΑΩΚ3-ΡΣ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ110
01/06/2012 00:00:0019/06/2012 10:20:10α) Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης Πρόχειρου Ανοικτού Διαγωνισμού για τη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» αρ. μελ. 54/2012, β) Έγκριση διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 35.6699.0011προϋπολογισμού 2012.Β4ΛΥΩΚ3-ΣΧΕΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ99
01/06/2012 00:00:0006/06/2012 09:29:40Eγκριση Ταμειακού Απολογισμού του Δήμου μας του τριμήνου Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου έτους 2011.Β4Λ9ΩΚ3-Θ0ΤΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ100
01/06/2012 00:00:0006/06/2012 09:33:57Eγκριση Ταμειακού Απολογισμού του Δήμου μας οικ. έτους 2011.Β4Λ9ΩΚ3-ΚΕ8ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ101
01/06/2012 00:00:0006/06/2012 09:25:13Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού#1.044,14#ΕΥΡΩ που αφορά παροχή Νομικών Υπηρεσιών στο Δήμο μαςΒ4Λ9ΩΚ3-ΣΨΠΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ98
01/06/2012 00:00:0006/06/2012 09:44:07Πρόχειρος Ανοιχτός Διαγωνισμός για την «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ». Αρ. Μελ.: 44/2012.Β4Λ9ΩΚ3-4ΧΨΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ103
01/06/2012 00:00:0006/06/2012 11:04:07α) Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΓKΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» αριθμός μελέτης 56 /2012, β) Έγκριση διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 30.6699.0016Β4Λ9ΩΚ3-ΟΒΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ102
23/05/2012 11:07:0023/05/2012 11:07:00α) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης Δημοπρασίας για τη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ». Αρ. Μελ. 25/12, β) Έγκριση και διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 30.6699.0006 προυπ. οικ. έτους 2012Β49ΑΩΚ3-ΧΟΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ81
23/05/2012 10:50:3323/05/2012 10:50:33Τρίμηνες αποδοχές της τέως υπαλλήλου του Δήμου μας κας Αθανασάκη – Πιπεροπούλου ΠαλλασίαςΒ49ΑΩΚ3-ΗΡ5ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ88
23/05/2012 09:33:0824/05/2012 08:54:38Τροποποίηση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση των κυλικείων 2 (δύο) του Γυμναστηρίου- Κολυμβητηρίου του Δήμου Νέας ΣμύρνηςΒ49ΑΩΚ3-2ΜΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ84
23/05/2012 09:24:0123/05/2012 09:24:01Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης Δημοπρασίας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ». Αρ. Μελ. 34/12Β49ΑΩΚ3-ΤΛΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ82
23/05/2012 00:00:0028/05/2012 10:54:16Έγκριση δαπάνης και διάθεση Πίστωσης ποσού 4.405,00 ευρώ.Β498ΩΚ3-Κ15ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ95
23/05/2012 00:00:0028/05/2012 10:58:04Πρόχειρος Διαγωνισμός για την μίσθωση αθλητικών εγκαταστάσεων.Β498ΩΚ3-19ΙΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ96
23/05/2012 00:00:0028/05/2012 10:43:24Έγκριση δαπάνης και διάθεση Πίστωσης ποσού 14.525,00 ευρώ.Β498ΩΚ3-ΧΘΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ93
23/05/2012 00:00:0028/05/2012 10:49:07Έγκριση δαπάνης και διάθεση Πίστωσης ποσού 2.043,66 ευρώ.Β498ΩΚ3-ΕΔΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ94
23/05/2012 00:00:0028/05/2012 10:25:39Κατακύρωση Πρακτικού-Γνωμοδότησης του έργου : «Έργα διαμόρφωσης ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου». Αρ.Μελ. :22/2012.Β498ΩΚ3-Ο6ΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ89
23/05/2012 00:00:0028/05/2012 10:32:00Έγκριση όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Εργαλείων Συνεργείων». Αρ. Μελ. :99/2011.Β498ΩΚ3-ΠΕΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ90
23/05/2012 00:00:0028/05/2012 10:39:33Διαγραφή παραστατικών χρήσης 2011.Β498ΩΚ3-0Ρ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ91
23/05/2012 00:00:0028/05/2012 11:03:06Έγκριση όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Ειδών υγιεινής και καθαριότητας». Αρ. Μελ. :30/2012.Β498ΩΚ3-ΧΨΒΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ97
15/05/2012 00:00:0022/05/2012 10:44:10α) Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #750# € που αφορά την πληρωμή έκδοσης πιστοποιητικών μεταγραφής, αντιγράφων κτηματολογικών φύλλων κ.λ.π. στα κτηματολογικά γραφεία, β) Ορισμός Υπολόγου.Β49ΣΩΚ3-ΓΥ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ79
15/05/2012 00:00:0022/05/2012 10:38:11Έγκριση και διάθεσης πιστώσεων των συνεχιζόμενων προμηθειών προυπ. από το οικ. έτος 2011 στο οικ. έτος 2012.Β49ΣΩΚ3-Γ5ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ78
15/05/2012 00:00:0022/05/2012 11:38:04α) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την οργάνωση του προγράμματος «Αθλοδιακοπές» αρ. μελ 44/2012, β) Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού υπηρεσίας οργάνωσης του προγράμματος «Αθλοδιακοπές».Β49ΣΩΚ3-1ΛΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ83
15/05/2012 00:00:0022/05/2012 11:41:34α) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την οργάνωση του προγράμματος «Αθλοδιακοπές» αρ. μελ 44/2012, β) Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού υπηρεσίας οργάνωσης του προγράμματος «Αθλοδιακοπές».Β49ΣΩΚ3-ΓΗΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ83
15/05/2012 00:00:0022/05/2012 10:47:51Έγκριση και διάθεση πιστώσεων των Κ.Α. 30.7336.0002 και 30.7311.0005 αντίστοιχα προυπ. οικ. έτους 2012.Β49ΣΩΚ3-ΧΣΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ80
15/05/2012 00:00:0022/05/2012 11:49:58Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης πρόχειρου Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ». Αρ. μελ 42/2Β49ΣΩΚ3-5ΔΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ85
15/05/2012 00:00:0024/05/2012 08:56:04α) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης Δημοπρασίας για τη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ». Αρ. Μελ. 25/12, β) Έγκριση και διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 30.6699.0006 προυπ. οικ. έτους 2012.Β49ΣΩΚ3-ΨΜΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ81
15/05/2012 00:00:0022/05/2012 12:11:13Τροποποίηση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση των κυλικείων 2 (δύο) του Γυμναστηρίου- Κολυμβητηρίου του Δήμου Νέας Σμύρνης.Β49ΣΩΚ3-Σ41ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ84
15/05/2012 00:00:0022/05/2012 11:56:34Αποδοχή δωρεάς (1) ενός σαρώθρου πεζού χειριστή από το Δήμο Αθηναίων.Β49ΣΩΚ3-Ε76ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ86
15/05/2012 00:00:0022/05/2012 10:18:46Έγκριση διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 15.7322.0001 που αφορά το έργο «Χύτευση γλυπτού Βασ. Καπάνταη».Β49ΣΩΚ3-2ΔΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ76
15/05/2012 00:00:0022/05/2012 10:22:03Έγκριση και διάθεσης πίστωσης ποσού #49,72# € που αφορά την παροχή γάλακτος στους υπαλλήλους του τέως ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ».Β49ΣΩΚ3-Α5ΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ77
15/05/2012 00:00:0024/09/2012 10:39:21Έγκριση Διάθεσης πίστωσης 15ηΒ4ΘΘΩΚ3-ΖΒΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ75
30/04/2012 00:00:0030/04/2012 15:16:04Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την Μίσθωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων.Β464ΩΚ3-Ε30ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ72
30/04/2012 00:00:0030/04/2012 13:29:41Έγκριση όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού Κοινωνικού ΠαντοπωλείουΒ464ΩΚ3-8ΕΓΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ56
25/04/2012 00:00:0030/04/2012 15:12:19Φανερός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση (2) δύο κυλικείων του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου – Κολυμβητηρίου του Δήμου Νέας Σμύρνης.Β464ΩΚ3-ΑΜΣΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ71
25/04/2012 00:00:0030/04/2012 15:20:50Έγκριση διάθεση πίστωσης #2.000# € για την «Συντήρηση τεχνικών οργάνων», που θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.6265.0003 προυπ. οικ. έτους 2012.Β464ΩΚ3-ΥΦ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ73
25/04/2012 00:00:0015/05/2012 15:01:56Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την Μίσθωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων.Β49ΙΩΚ3-1Ν8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ72
20/04/2012 00:00:0023/04/2012 12:35:05Έγκριση όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια « ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΝΔΕΩΝ» με αριθμ. Μελέτης: 21 /2012.Β4ΩΜΩΚ3-ΘΝΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ68
20/04/2012 00:00:0023/04/2012 12:41:15Έγκριση όρων διακήρυξης, προϋπολογισμού και τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών κοινωνικού παντοπωλείου με αριθμ. Μελέτης: 24/2012Β4ΩΜΩΚ3-ΤΜ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ67
20/04/2012 00:00:0025/04/2012 10:13:49Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 3.000 ευρώ για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας έτους 2013, επιβατικών αυτοκινήτων του ΔήμουΒ4ΩΧΩΚ3-35ΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ63
20/04/2012 00:00:0025/04/2012 10:46:05Έγκριση όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Λογισμικού και Ηλεκτρονικών Υλικών και Ασφαλείας». Αρ.Μελ. 79/2011Β4ΩΧΩΚ3-Δ26ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ70
20/04/2012 00:00:0025/04/2012 10:17:36Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 56.955,84 ευρώ για την Ε΄ δόση της αγοράς ακινήτου Τραπεζούντος και ΜενεκράτουςΒ4ΩΧΩΚ3-ΔΚΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ65
20/04/2012 00:00:0025/04/2012 10:22:25Έγκριση όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού για «Έργα Διαμόρφωσης Ανάδειξης Αρχαιολογικού Χώρου». Αρ.Μελ. 22/2012Β4ΩΧΩΚ3-Β0ΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ69
20/04/2012 00:00:0025/04/2012 10:08:59Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 16,50 ευρώ ως τέλους υπαγωγής πληρωμής για ρύθμιση αυθαιρέτωνΒ4ΩΧΩΚ3-99ΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ62
20/04/2012 00:00:0024/09/2012 10:43:16Έγκριση διάθεσης πίστωσης 13ηΒ4ΘΘΩΚ3-ΔΑ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ61
19/04/2012 00:00:0019/04/2012 15:09:44Έγκριση διάθεσης όλης της πίστωσης του Κ.Α. 30.6142.0003 «Παροχή Υπηρεσιών Στήριξης Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων». Αρ.Μελ. 20/2012Β4Ω2ΩΚ3-4ΣΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ64
11/04/2012 13:39:2711/04/2012 13:39:27Αποδοχή δωρεάς γλυπτούΒ4ΩΓΩΚ3-Ν0ΖΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ45
09/04/2012 11:19:1609/04/2012 11:19:16Έγκριση διάθεσης πίστωσης 11ηΒ4ΩΗΩΚ3-Ξ73ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ58
09/04/2012 11:14:0009/04/2012 11:14:00Έγκριση διάθεσης πίστωσης 10ηΒ4ΩΗΩΚ3-8ΥΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ58
09/04/2012 10:56:4909/04/2012 10:56:49Έγκριση και διάθεση πιστώσεων των συνεχιζόμενων προμηθειών προυπ. από το οικ. έτος 2011 στο οικ. έτος 2012.Β4ΩΗΩΚ3-ΡΒ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ15
09/04/2012 10:35:5109/04/2012 10:35:51α) Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού 1.500,00 € για την προπληρωμή γραμματίων προείσπραξης στο Δ.Σ.Α. των παραστάσεων της Νομικής Συμβούλου, β) Ορισμός υπολόγου.Β4ΩΗΩΚ3-7ΚΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ59
09/04/2012 09:19:0909/04/2012 09:19:09Επικύρωση της κλήρωσης για τον ορισμό μελών στην Επιτροπή Διαγωνισμού για τα Δημόσια ΄Εργα μέχρι το ανώτατο όριο πτυχίου 2ης τάξης ΜΕΕΠΒ4ΩΗΩΚ3-ΤΑΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ53
09/04/2012 09:09:5409/04/2012 09:09:54Τρίμηνες αποδοχές της τέως υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Μιχαλοπούλου Μαρίνας του Χρήστου.Β4ΩΗΩΚ3-ΜΩΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ54
06/04/2012 14:30:4706/04/2012 14:30:47α) Εξόφληση της 29789/2011 Δ/γής Πληρωμής, β) Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 29.420,18 €.Β4ΩΚΩΚ3-ΙΑ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ60
06/04/2012 14:24:0402/05/2012 11:15:31Έγκριση όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου.Β4ΩΚΩΚ3-ΛΚ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ56
06/04/2012 14:01:5706/04/2012 14:01:57Έγκριση όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «χλοοτάπητα και βελτιωτικών εδάφους για χώρους πρασίνου».Β4ΩΚΩΚ3-ΜΓ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ54
26/03/2012 00:00:0026/03/2012 14:03:51Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού # 253.100,00# ευρώ .Β4ΒΠΩΚ3-872ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ38
26/03/2012 00:00:0026/03/2012 13:53:00Κατάρτιση όρων Διακήρυξης για την εκμίσθωση των (2) δύο κυλικείων του Γυμναστηρίου- Κολυμβητηρίου του Δήμου Νέας ΣμύρνηςΒ4ΒΠΩΚ3-ΩΩ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ39
23/03/2012 00:00:0002/04/2012 10:56:54Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τα συνεχιζόμενα έργα έτους 2011-2012Β4Ω9ΩΚ3-Λ14ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ50
23/03/2012 00:00:0002/04/2012 10:53:29Ορθή επανάληψη (ως προς τη διατύπωση) της υπ. αριθμ. 190/21-12-2011 απόφασης της Οικονομικής ΕπιτροπήςΒ4Ω9ΩΚ3-ΥΓΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ46
23/03/2012 00:00:0002/04/2012 10:58:38ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ Κ.Α. 30.7331.0032 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 3ου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ» (αρ. μελ. 12/2012)Β4Ω9ΩΚ3-ΞΒ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ51
19/03/2012 00:00:0009/08/2012 11:37:53Έγκριση διάθεσης πιστώσεων 6ηΒ4ΓΨΩΚ3-ΔΡΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ41
19/03/2012 00:00:0024/09/2012 10:48:15Έγκριση διάθεσης πιστώσεων 9η .Β4ΘΘΩΚ3-Ξ6ΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ37
06/03/2012 00:00:0006/03/2012 12:43:01Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Νέας Σμύρνης.Β441ΩΚ3-Ξ9ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ33
05/03/2012 00:00:0005/03/2012 10:18:35Αποδοχή κληρονομιάς της Σοφίας Κεσσίσογλου ή Κεσίσογλου του Ιωάννη και της ΕλένηςΒ44ΞΩΚ3-695ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ195
01/03/2012 00:00:0001/03/2012 11:37:49Σύσταση προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.Β44ΡΩΚ3-ΧΒΕΔΙΟΡΙΣΜΟΣ4
22/02/2012 00:00:0022/02/2012 10:31:59Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τα συνεχιζόμενα έργα και προμήθειες του έτους 2011-2012.ΒΟΖ8ΩΚ3-ΤΤ7ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ24
21/02/2012 00:00:0021/02/2012 10:42:22Α.Ο.Ε. - ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΒΟΖΧΩΚ3-ΙΗΙΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ20/2012
21/02/2012 00:00:0021/02/2012 10:39:22Α.Ο.Ε. - ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝΒΟΖΧΩΚ3-ΔΧΛΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ16/2012
21/02/2012 00:00:0021/02/2012 10:45:47Α.Ο.Ε. - ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΒΟΖΧΩΚ3-Λ2ΜΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ21/2012
21/02/2012 00:00:0021/02/2012 11:15:51Κατακύρωση της προμήθειας «Προμήθεια Πετρελαίου Κίνησης». Αρ. Μελ.: 113/2011.ΒΟΖΧΩΚ3-Α6ΩΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ27
21/02/2012 00:00:0021/02/2012 11:31:02Έλεγχος Απολογισμού Γ’ Τριμήνου 2011.ΒΟΖΧΩΚ3-Ο06ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ31
21/02/2012 00:00:0021/02/2012 11:05:22Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου Σταύρου Πατενιώτη.ΒΟΖΧΩΚ3-ΩΥΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ19
21/02/2012 00:00:0021/02/2012 11:21:52Eπανέλεγχος Απολογισμού Β’ Τριμήνου 2011.ΒΟΖΧΩΚ3-ΓΥΩΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ30
20/02/2012 00:00:0020/02/2012 11:11:03Tρίμηνες αποδοχές της τέως υπαλλήλου του Δήμου μας Eλένης Λαφιωτάκη του ΖαχαρίαΒΟΖΝΩΚ3-ΛΑΟΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ25
20/02/2012 00:00:0020/02/2012 11:27:12Tρίμηνες αποδοχές της τέως υπαλλήλου του Δήμου μας Eλένης Λαφιωτάκη του ΖαχαρίαΒΟΖΝΩΚ3-Σ0ΨΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ25
20/02/2012 00:00:0020/02/2012 11:35:27Tρίμηνες αποδοχές του τέως υπαλλήλου του Δήμου μας Θεόδωρου Κερά του Ιωάννη.ΒΟΖΝΩΚ3-ΤΔ0ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ26
16/02/2012 00:00:0024/09/2012 10:54:50Έγκριση διάθεσης πίστωσης 5η .Β4ΘΘΩΚ3-Β26ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ22
01/02/2012 00:00:0001/02/2012 10:58:51Α.Ο.Ε. - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑΒΟΖΛΩΚ3-ΑΝΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6
30/01/2012 00:00:0030/01/2012 11:31:49A.O.E. - ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝΒΟΧ9ΩΚ3-Φ90ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ12
27/01/2012 00:00:0027/01/2012 11:46:49Tρίμηνες αποδοχές του τέως υπαλλήλου του Δήμου μας Τσικίμη Χριστόδουλου του Ανάργυρου .ΒΟΧΩΩΚ3-ΥΨΡΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ3
27/01/2012 00:00:0027/01/2012 11:52:43Tρίμηνες αποδοχές της τέως υπαλλήλου του Δήμου μας Κομνηνού Κων/νας του ΝικολάουΒΟΧΩΩΚ3-0ΥΖΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ4
27/01/2012 00:00:0027/01/2012 11:57:11Tρίμηνες αποδοχές του τέως υπαλλήλου του Δήμου μας Σαραντέλη Αργυρίου του Κων/νου.ΒΟΧΩΩΚ3-ΩΙΚΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ5
26/01/2012 00:00:0026/01/2012 13:14:23Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #500,00# €, που αφορά τέλος υπαγωγής πληρωμής για ρύθμιση αυθαίρετου ισόγειας προκάτ αίθουσας του 12ου Δημ. Σχολείου.ΒΟΧ7ΩΚ3-7Υ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ8
26/01/2012 00:00:0026/01/2012 13:18:52Έγκριση Δεκτικών Κ.Α. για έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής.ΒΟΧ7ΩΚ3-ΧΧΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ14
20/01/2012 00:00:0020/01/2012 14:08:25Δημόσια φανερή μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση 2 (δύο) χώρων άνω των 40 τ.μ. έκαστος και δικαίωμα χρήσης περιβάλλοντος χώρου τουλάχιστον 1.500 τ.μ. για τη στέγαση και λειτουργία Υπηρεσιών Δήμου Ν. Σμύρνης.ΒΟΝ8ΩΚ3-10ΡΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ193
11/01/2012 00:00:0011/01/2012 10:07:08α) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης της προμήθειας «Προμήθεια Φωτοτυπικού χαρτιού». Αρ. Μελ.: 145/2011», β) Έγκριση διάθεσης πίστωσης του Κ.Α. 10.6654.0001, οικ. έτους 2012ΒΟΝ3ΩΚ3-ΛΝΘΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ196
11/01/2012 00:00:0011/01/2012 09:59:53α)Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ. αρ. Μελ. 134/11, β)Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια Οργάνων Γύμνασης Υπαίθριων Χώρων»ΒΟΝ3ΩΚ3-ΙΡΝΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ190
09/01/2012 00:00:0009/01/2012 14:38:59α) Έγκριση Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για την «Προμήθεια Ι.Χ. αυτ/των και κλειστού van», β) Έγκριση διάθεση πίστωσης σε βάρος των Κ.Α. 10.7132.0001 και 20.7132.0013ΒΟΝΥΩΚ3-2Ν5ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ154
05/01/2012 00:00:0005/01/2012 10:24:47Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για τη Συντήρηση – Βελτίωση Εγκαταστάσεων σε Σχολεία» Αρ. Μελ. 127/11.ΒΟΝΓΩΚ3-5Θ4ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ187
05/01/2012 00:00:0005/01/2012 10:16:09Έγκριση διάθεση πίστωσης 30.000€ για την προμήθεια οργάνων γύμνασης υπαιθρίων χώρωνΒΟΝΓΩΚ3-ΓΚ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ183
05/01/2012 00:00:0005/01/2012 10:31:09Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για Εργασίες Αναβάθμισης Ηχοθερμομονωτικών Συστημάτων Σχολικών Κτιρίων» Αρ. Μελ. 128/11.ΒΟΝΓΩΚ3-ΛΝ8ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ188
02/01/2012 00:00:0002/01/2012 13:00:31«Πρόχειρος ανοιχτός διαγωνισμός για τον Καθαρισμό Δημοτικών Χώρων από graffites αρ. μελ. 133/11»ΒΟΝ1ΩΚ3-0ΥΦΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ194
02/01/2012 00:00:0002/01/2012 12:32:07Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και όρων διακήρυξης της υπηρεσίας για την «Υπηρεσίες Μετάπτωσης και Καταχώρησης Στοιχείων Εξειδικευμένων Εφαρμογών» αρ. Μελ. 109/11.ΒΟΝ1ΩΚ3-Κ2ΑΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ191