Η λειτουργία της Κοινωνικής Υπηρεσίας στοχεύει στην υποστήριξη ομάδων του πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό, μέσω παροχής ενός πλέγματος υπηρεσιών. Οι πολίτες που επισκέπτονται την Κοινωνική Υπηρεσία ενημερώνονται για όλες τις υπηρεσίες του Τμήματος που θα μπορέσουν να βελτιώσουν την καθημερινότητα τους. Στην Κοινωνική Υπηρεσία μπορούν να απευθυνθούν κάτοικοι ή δημότες για κοινωνικά και διοικητικά θέματα.

Βασικές δράσεις:

  • ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
  • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
  • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ
  • ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
  • ΤΟΠΨΥ
  • ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα.

1o Άρθρο της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Ο.Η.Ε.

 Ελ. Βενιζέλου 18, 2ος όροφος, 17121 Νέα Σμύρνη | χάρτης
τηλ: 213 20 25 882 | Τηλεφωνικός κατάλογος
σελίδα facebook |  e-mail: kpns@0149.syzefxis.gov.gr