Δικαιολογητικά:

 1.   Αίτηση.
 2.      Υπεύθυνη Δήλωση που να αναφέρει: «γνωρίζω κολύμπι και κολυμπώ με δική μου    ευθύνη».
 3.       Πρόσφατη Βεβαίωση Καρδιολόγου.
 4.       Πρόσφατη Βεβαίωση Δερματολόγου.
 5.       Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή Λογαριασμός ΔΕΚΟ (από τα          οποία να προκύπτει η δημοτικότητα ή η κατοικία, αντίστοιχα).
 6. Μόνο  για τους πολύτεκνους ή τρίτεκνους επιπλέον των ανωτέρω, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 7. Μόνο για τους φοιτητέςεπιπλέον  των ανωτέρω,  φωτοτυπία της ακαδημαϊκής  τους ταυτότητας (πάσο).
 8. Μόνο για τους Ένστολους ΄Εφεδρους (Φαντάρους)επιπλέον των ανωτέρω,  φωτοτυπία της στρατιωτικής τους ταυτότητας (πάσο).
 9.  Μόνο για τους ανέργους (δημότες – κατοίκους)επιπλέον  των ανωτέρω, βεβαίωση   ανεργίας  και εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης τελευταίου οικονομικού έτους. Βάσει του ποσού του συνολικού εισοδήματος προκύπτει η δωρεάν χρήση ή μη της αθλητικής εγκατάστασης.
 10. Μόνο για τα ΑμεΑεπιπλέον των ανωτέρω, γνωμάτευση ΚΕΠΑ σε ισχύ ( περίοδος εγγραφών  1/9 – 30/9 ).
 11. Μόνογια τα μέλη ΚΑΠΗεπιπλέον των ανωτέρω, φωτοτυπία ανανεωμένης κάρτας ΚΑΠΗ.
 12. Απαραίτητη η βεβαίωση εργασίας για όσους επιθυμούν να έρχονται τις απογευματινές ώρες στο κολυμβητήριο.

 

Ώρες Κοινού

 

      Δευτέρα έως Παρασκευή                        07:30 – 10:30
Δευτέρα έως και Σάββατο                   12:00 – 14:00
  Δευτέρα έως Παρασκευή                    18:30 – 20:00 *

 

*οι ώρες κοινού 18:30 – 20:00 ισχύουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για εργαζόμενους ή φοιτητές

 

Μαζί με την κατάθεση της συνημμένης αίτησης (ηλεκτρονικά στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου : prwtokollo@neasmyrni.gr είναι απαραίτητη και η κατάθεση ΟΛΩΝ των παραπάνω απαιτούμενων δικαιολογητικών, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η σειρά προτεραιότητας.

Συνδρομή:

 • Δημότες – Κάτοικοι: 25€/μήνα, 60€/τρίμηνο, 110€/εξάμηνο, 160€/εννιάμηνο.
 • Ετεροδημότες (εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα): 40€/μήνα, 110€/τρίμηνο, 190€/εξάμηνο, 280€/εννιάμηνο.
 • Φοιτητές – Πολύτεκνοι – Τρίτεκνοι – ΄Ενστολοι ΄Εφεδροι (Φαντάροι), οι οποίοι είναι Δημότες ή Κάτοικοι: 10€/μήνα, 25€/τρίμηνο, 45€/εξάμηνο, 80€/εννιάμηνο.
 • Φοιτητές – Πολύτεκνοι – Τρίτεκνοι – ΄Ενστολοι ΄Εφεδροι (Φαντάροι), οι οποίοι είναι Ετεροδημότες: 20€/μήνα, 50€/τρίμηνο, 90€/εξάμηνο, 110€/εννιάμηνο.
 • ΄Ανεργοι – ΄Αποροι: δωρεάν (σύμφωνα με τα όρια φτώχειας που έχουν οριστεί από την Πολιτεία).
 • ΑμεΑ: δωρεάν.
 • Μέλη ΚΑΠΗ: δωρεάν.
 • Ιδιωτικοί φορείς: σύμφωνα με το ελάχιστο κόστος λειτουργίας της πισίνας ανά ώρα.
 • Γενικό Ημερήσιο Εισιτήριο Εισόδου: 5€.

 

Η πληρωμή της συνδρομής γίνεται:

 1. Είτε στο Τμήμα Ειδικής Ταμειακής του Δήμου Ν.Σμύρνης (Λ.Συγγρού 193-195 ισόγειο)
 2. Είτε μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Ν.Σμύρνης, με τα στοιχεία: ΙΒΑΝ GR4202600330000250200344125 (EUROBANK)

Στην κατάθεση να εμφανίζονται: α)το ονοματεπώνυμο, β)κωδικός συναλλασσομένου, γ)ποσό πληρωμής, δ)χρονικό διάστημα συνδρομής

Σχετικά έγγραφα:

αρχεία μέγεθος λήψεις
pdf ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 452 KB 285