Νέο πιλοτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης τηγανέλαιων  που αφορά τα νοικοκυριά της πόλης μας.

Πιλοτική τοποθέτηση ειδικών κάδων ανακύκλωσης σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου μας για συλλογή οικιακού τηγανέλαιου:

  • Άλσος
  • Πάρκο Ανακύκλωσης (Ευξείνου Πόντου)
  • Αμαξοστάσιο Δήμου Νέας Σμύρνης