Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται όλες οι δημοσιευμένες πράξεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά το έτος 2019.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
18/12/2019 02:00:0024/12/2019 08:17:03Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρων.6ΜΓΥΩΚ3-ΚΦ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ32/2019
18/12/2019 02:00:0024/12/2019 08:15:39Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρων.ΩΝΝΩΩΚ3-ΒΥΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ31/2019
20/11/2019 02:00:0026/11/2019 12:16:27Κατάληψη κοινοχρήστων χώρων επί της κεντρικής πλατείας για χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις έτους 2019.ΩΘΔΟΩΚ3-ΨΜ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ28/2019
20/11/2019 02:00:0026/11/2019 12:09:22Κατάληψη πεζοδρομίων & κοιν. Χώρων με χριστουγεννιάτικα είδη έτους 2019.6ΔΟ5ΩΚ3-8ΣΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ27/2019
20/11/2019 02:00:0020/11/2019 13:55:31Χωροθέτηση εμποροπανηγύρεων, κυριακάτικων, χριστουγεννιάτικων και πασχαλινών αγορών.ΨΖΧΣΩΚ3-ΟΝΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ26/2019
01/10/2019 03:00:0009/10/2019 14:38:11Λήψη απόφασης απομάκρυνσης κενωθέντων (σχολαζόντων) κουβουκλίων περιπτέρων και κατάργηση ή μη της θέσης αυτών.9ΨΒΔΩΚ3-1Ε3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ22/2019
01/10/2019 03:00:0009/10/2019 14:33:32Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας ΖωήςΨ3ΘΞΩΚ3-ΚΧ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ21/2019
30/09/2019 03:00:0030/10/2019 08:01:34Έγκριση κανονισμού καθαριότητας Δήμου Νέας Σμύρνης.ΩΜ58ΩΚ3-6ΔΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ23/2019
12/08/2019 03:00:0020/08/2019 10:08:19Λήψη απόφασης σχετικά με την αλλαγή χώρου λειτουργίας του εμπορικού τμήματος της λαϊκής αγοράς της Νέας Σμύρνης (οδός Μ. Αλεξάνδρου & Βρυούλων) ημέρα Τετάρτη6ΚΔΖΩΚ3-Α87ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ20
16/07/2019 03:00:0016/07/2019 09:03:30Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Οδού Κ. Παλαιολόγου.ΩΔΙΘΩΚ3-2ΚΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ19/2019
09/07/2019 03:00:0012/07/2019 07:56:31Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δέντρων.ΩΞΒ8ΩΚ3-379ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ18/2019
07/05/2019 03:00:0008/05/2019 12:19:56Πρόταση για διόρθωση ασυμφωνίας εγκεκριμένου Ρ.Σ. και υλοποιημένης κατάστασης επί εδάφους με τροποποίηση Ρυμοτομικών – Οικοδομικών γραμμών στα Ο.Τ. 173, 177Α του Ρυμοτομικού Σχεδίου της Νέας Σμύρνης78ΦΚΩΚ3-87ΒΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ14
07/05/2019 03:00:0008/05/2019 12:20:24Λήψη απόφασης απομάκρυνσης κενωθέντος (σχολάζοντος) κουβουκλίου περιπτέρου και κατάργηση ή μη της θέσηςΩΠΦ3ΩΚ3-ΕΔΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ15
21/03/2019 02:00:0026/03/2019 13:44:20Λήψη απόφασης απομάκρυνσης κενωθέντος (σχολάζοντος) κουβουκλίου περιπτέρου και κατάργηση ή μη της θέσης68ΡΟΩΚ3-Α7ΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ10
01/03/2019 02:00:0020/03/2019 11:29:06Λήψη απόφασης για τη δημιουργία (2) δύο Δημοτικών Πάρκων ΣκύλωνΨΗΦΒΩΚ3-ΖΦΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ7
01/03/2019 02:00:0020/03/2019 10:58:55Έγκριση εκμίσθωσης πενήντα δύο (52) κοινόχρηστων χώρων (Στέγαστρα Αστικών Συγκοινωνιών) για προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων78ΡΙΩΚ3-ΙΗ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ8
30/01/2019 02:00:0020/02/2019 13:23:16Κοπή Επικίνδυνων ΔέντρωνΩΞ8ΦΩΚ3-ΙΥΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1