Για το παρόν χρονικό διάστημα, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση του ανοικτού γηπέδου Τένις (επί της οδού Αρτάκης) οι ενήλικες δημότες-κάτοικοι που είναι προχωρημένοι στο Τένις,  μέχρι πλήρους επαναφοράς και λειτουργίας του γηπέδου Τένις υπό κανονικές συνθήκες για περισσότερες κατηγορίες

 

Δικαιολογητικά:

  1. Πρόσφατη βεβαίωση ιατρού καρδιολόγου
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή απόδειξη ΔΕΚΟ

(από τα οποία να προκύπτει η δημοτικότητα ή η κατοικία, αντίστοιχα)

 

Μαζί με την κατάθεση της συνημμένης αίτησης (ηλεκτρονικά στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου: prwtokollo@neasmyrni.gr) είναι απαραίτητη και η κατάθεση ΟΛΩΝ των παραπάνω απαιτούμενων δικαιολογητικών, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η σειρά προτεραιότητας

 

Το γήπεδο θα διατίθεται κατόπιν ραντεβού και σειράς προτεραιότητας

Τηλέφωνο για κλείσιμο ραντεβού:  2132025994

 

Οι ώρες* διάθεσης του γηπέδου είναι:

Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή : 18:00 – 22:00

Σάββατο : 12:00 – 14:00

*οι ώρες ενδέχεται να αλλάζουν, ανάλογα με την προσέλευση των ενδιαφερομένων

 

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ