Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται όλες οι δημοσιευμένες πράξεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά το έτος 2020.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
29/12/2020 02:00:0030/12/2020 08:53:42Λήψη απόφασης για την ανανέωση χώρων στάθμευσης ΑΜεΑ.ΩΘΔΞΩΚ3-Η4ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ37/2020
24/11/2020 02:00:0026/11/2020 14:22:27Διαβίβαση της υπαρ. 234/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής δωρεάς οικίσκου από της εταιρία «STARGUAR».ΨΧΩ3ΩΚ3-ΧΩΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ34/2020
26/10/2020 02:00:0026/10/2020 14:05:11Καθορισμός κοινοχρήστων χώρων για τοποθέτηση φωτεινών διαφημιστικών πλαισίων.Ψ4Τ2ΩΚ3-8ΘΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ32/2020
26/10/2020 02:00:0026/10/2020 14:06:41Επικαιροποίηση της υπαρ. 4-2017 Απόφασης της ΕΠΖ περί Τροποποίησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως για τον Χαρακτηρισμό σε πεζόδρομο της οδού Ειρήνης, και των οδών 25ης Μαρτίου & 2ας Μαϊου από την οδό Ειρήνης έως την οδό Κων. Παλαιολόγου.63ΠΔΩΚ3-Λ58ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ31/2020
30/09/2020 03:00:0023/10/2020 11:54:08Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Καλλιτεχνικής Αρτιότητας, που αφορά το σχέδιο της προτομής του Απόστολου Μαγγανάρη.ΩΩΥΚΩΚ3-208ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ29/2020
27/07/2020 03:00:0028/07/2020 12:54:51Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Ν. Σμύρνης.Ψ702ΩΚ3-ΘΙ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ27/2020
27/07/2020 03:00:0028/07/2020 12:53:21Τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής σε χώρους της πλατείας Βασιλέως Γεωργίου και πλατείας Ζαρίφη.ΨΩΔΒΩΚ3-Δ47ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ25/2020
29/06/2020 03:00:0029/06/2020 13:19:25Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρων.6ΚΜΞΩΚ3-ΥΗΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ21/2020
25/05/2020 03:00:0025/05/2020 14:43:01Αντικατάσταση-συμπλήρωση πρασίνου στο πλαίσιο της βελτίωσης και αποκατάστασης του υπερτοπικού άξονα οδού Αιγαίου-Κράτητος (κοπή δέντρων).ΩΛΦΩΩΚ3-ΛΤΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ18/2020
25/05/2020 03:00:0025/05/2020 14:41:21Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρων.Ω03ΤΩΚ3-ΕΕ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ17/2020
22/04/2020 03:00:0027/04/2020 09:50:36Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δέντρων.6Ρ1ΣΩΚ3-0Υ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ14/2020
22/04/2020 03:00:0027/04/2020 09:51:42Θέση στάθμευσης επί της οδού Αντιοχείας 32 στη Ν. Σμύρνη.ΩΗΨΨΩΚ3-ΕΝ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ15/2020
22/04/2020 03:00:0027/04/2020 09:54:04Αναπροσαρμογή ή μη τελών διαφήμισης.ΨΔΓΗΩΚ3-Ε6ΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ16/2020
16/03/2020 02:00:0016/03/2020 13:01:32Έγκριση Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της οδού Παλαιολόγου.6Ο8ΗΩΚ3-ΕΗΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ8/2020
18/02/2020 02:00:0018/02/2020 14:58:13Συμπλήρωση της υπαρ. 26/2019 απόφασης της ΕΠΖ περί Χωροθέτησης εμποροπανηγύρεων, κυριακάτικων, χριστουγεννιάτικων και πασχαλινών αγορών.ΨΔΟΔΩΚ3-Ρ0ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ4/2020
18/02/2020 02:00:0018/02/2020 14:59:34Τοποθέτηση δύο (2) σπιτιών για τα αδέσποτα σκυλιά της Κεντρικής Πλατείας Ν. Σμύρνης.ΨΓΡΠΩΚ3-4ΥΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ5/2020
04/02/2020 02:00:0005/02/2020 13:31:20Έγκριση Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της οδού Παλαιολόγου.66ΣΘΩΚ3-ΟΒΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1/2020