Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται όλες οι δημοσιευμένες πράξεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά το έτος 2020.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
16/03/2020 02:00:0016/03/2020 13:01:32Έγκριση Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της οδού Παλαιολόγου.6Ο8ΗΩΚ3-ΕΗΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ8/2020
18/02/2020 02:00:0018/02/2020 14:58:13Συμπλήρωση της υπαρ. 26/2019 απόφασης της ΕΠΖ περί Χωροθέτησης εμποροπανηγύρεων, κυριακάτικων, χριστουγεννιάτικων και πασχαλινών αγορών.ΨΔΟΔΩΚ3-Ρ0ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ4/2020
18/02/2020 02:00:0018/02/2020 14:59:34Τοποθέτηση δύο (2) σπιτιών για τα αδέσποτα σκυλιά της Κεντρικής Πλατείας Ν. Σμύρνης.ΨΓΡΠΩΚ3-4ΥΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ5/2020
04/02/2020 02:00:0005/02/2020 13:31:20Έγκριση Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της οδού Παλαιολόγου.66ΣΘΩΚ3-ΟΒΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1/2020