Με απόφαση του Δημάρχου ορίστηκαν οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι ως Εντεταλμένοι με τις εξής αρμοδιότητες:

Πέτρος Κουκάς

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Αστικού Πρασίνου

Ανατίθεται η εποπτεία της υπηρεσίας που μεριμνά και φροντίζει για το Αστικό Πράσινο της Πόλης περιλαμβανομένου του πρασίνου στους κοινόχρηστους χώρους και ειδικότερα στις πλατείες και στα διαζώματα, καθώς επίσης και για τον αστικό εξοπλισμό, που είναι εγκατεστημένος στους χώρους αυτούς.

Γεώργιος Κρικρής

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ανακύκλωσης και Κυκλικής Οικονομίας

Ανατίθεται η εποπτεία και η διαχείριση των θεμάτων που αφορούν στη Δημοτική Συγκοινωνία, και ευρύτερα των θεμάτων και των ενεργειών που αφορούν στην Κλιματική Αλλαγή, το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος, όπως και των ζητημάτων που αφορούν στην Αειφόρο Ανάπτυξη του Δήμου.

Παναγιώτης Τσιάπης

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και Δημοτικής Περιουσίας

Ανατίθεται η εποπτεία των υπηρεσιών που αφορούν στην Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας στον Δήμο μας, η συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο και κάθε άλλο Φορέα Επιχειρηματικό, όπως και η παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου OPEN MALL στην Νέα Σμύρνη και η συνεργασία με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Νέων Επιχειρηματιών. Επιπρόσθετα, του ανατίθεται η εποπτεία της υπηρεσίας για τα θέματα της Δημοτικής Περιουσίας και η συνεργασία του Δήμου με το Ιωσηφόγλειο Ίδρυμα.