1. Αίτηση.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση που να αναφέρει: «γνωρίζω κολύμπι και κολυμπώ  με δική μου ευθύνη».
 3. Πρόσφατη Βεβαίωση Καρδιολόγου.
 4. Πρόσφατη Βεβαίωση Δερματολόγου.
 5. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή  Λογαριασμός ΔΕΚΟ. (από τα οποία να προκύπτει η δημοτικότητα ή η κατοικία, αντίστοιχα).
 6. Μόνο για τους πολύτεκνους ή τρίτεκνουςεπιπλέον των ανωτέρω,  πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάσταση.
 1. Μόνο για τους φοιτητέςεπιπλέον των ανωτέρω, φωτοτυπία της ακαδημαϊκής  τους ταυτότητας (πάσο ).
 1. Μόνο για τους Ένστολους ΄Εφεδρους (Φαντάρους)επιπλέον των ανωτέρω:  φωτοτυπία της στρατιωτικής τους ταυτότητας (πάσο).
 1. Μόνο για τους ανέργουςεπιπλέον των ανωτέρω: βεβαίωση ανεργίας και  εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης τελευταίου οικονομικού έτους.
 2. Μόνογια τα μέλη ΚΑΠΗεπιπλέον των ανωτέρω, φωτοτυπία ανανεωμένης κάρτας ΚΑΠΗ.

 

Μαζί με την κατάθεση της συνημμένης αίτησης (ηλεκτρονικά στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου: prwtokollo@neasmyrni.gr) είναι απαραίτητη και η κατάθεση ΟΛΩΝ των παραπάνω απαιτούμενων δικαιολογητικών, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η σειρά προτεραιότητας.

 

Συνδρομή:

 • Δημότες-Κάτοικοι: 50€ για όλη την περίοδο λειτουργίας του προγράμματος.
 • Πολύτεκνοι – Τρίτεκνοι, οι οποίοι είναι Δημότες ή Κάτοικοι : 40€ για όλη την περίοδο λειτουργίας του προγράμματος.
 • Φοιτητές – ΄Ενστολοι ΄Εφεδροι (Φαντάροι), οι οποίοι είναι Δημότες ή Κάτοικοι : 20€ για όλη την περίοδο λειτουργίας του προγράμματος.
 • ΄Ανεργοι – ΄Αποροι: δωρεάν (σύμφωνα με τα όρια φτώχειας που έχουν οριστεί από την Πολιτεία ).
 • Μέλη ΚΑΠΗ: δωρεάν.

 

Η πληρωμή της συνδρομής γίνεται:

 1. Φυσική παρουσία στο Τμήμα Ταμείου (Δευτέρα- Παρασκευή 08.00-13.00)
 2. Είτε μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Ν.Σμύρνης, με τα στοιχεία: ΙΒΑΝ GR4202600330000250200344125 (EUROBANK)

Στην κατάθεση να εμφανίζονται: α)το ονοματεπώνυμο, β)κωδικός συναλλασσόμενου , γ)ποσό πληρωμής, δ)χρονικό διάστημα συνδρομής

 

 

 Τηλέφωνα  Επικοινωνίας: 2132025969,968,994,879

Σχετικά έγγραφα:

αρχεία μέγεθος λήψεις
pdf ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΖΙΚΟΥ 452 KB 246