Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται όλες οι δημοσιευμένες πράξεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά το έτος 2014.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
01/10/2014 03:00:0017/10/2014 11:02:52Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής76Ω0ΩΚ3-ΟΤΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ89
01/10/2014 03:00:0013/10/2014 13:24:07Εγκριση παραχώρησης χώρου στάθμευσης (Ρ-40) Ε Ι.Χ οχημάτων79ΧΦΩΚ3-ΔΨΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ94
02/07/2014 03:00:0004/07/2014 15:18:40Πρόταση τροποποίησης οικοπέδου επί των οδών Μίμαντος και Παρασκευοπούλου στο 172 Ο.Τ. του Ρ.Σ. Ν. Σμύρνης701ΞΩΚ3-ΝΗΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ66
19/02/2014 00:00:0028/02/2014 10:51:38Χαρακτηρισμό της ανωνύμου οδού μεταξύ της Πλατείας της Εστίας Νέας Σμύρνης και της Πλατείας Χρυσοστόμου ΣμύρνηςΒΙΕΚΩΚ3-0Λ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ25