Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «ΗΛΙΟΣ», ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2006 ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία (ΑΜΚΕ), από τις τοπικές αυτοδιοικήσεις των Δήμων της Νέας Σμύρνης και του Αγίου Δημητρίου, σε συνεργασία με τον Οργανισμό κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ).

Στελεχώνεται από επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εκπαιδευμένους σε ζητήματα εξαρτήσεων, πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας, παρέχει δωρεάν τις υπηρεσίες του στους δημότες της Νέας Σμύρνης και του Αγίου Δημητρίου, οι οποίες συνίστανται στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση προληπτικών δράσεων στην τοπική κοινότητα με στόχο την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας.

Το Κέντρο Πρόληψης «ΗΛΙΟΣ» αποτελεί ένα από τα 71 Κέντρα Πρόληψης που λειτουργούν σήμερα στην Ελλάδα, με στόχο την εφαρμογή προγραμμάτων πρωτογενούς πρόληψης της εξάρτησης και την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας.

Ο σχεδιασμός του προγράμματος δράσεων του Κέντρου Πρόληψης «ΗΛΙΟΣ» περιλαμβάνει δράσεις καθολικής πρόληψης, σχεδιασμένες να απευθύνονται στο γενικό πληθυσμό και ιδιαίτερα στην σχολική κοινότητα (μαθητές, οικογένεια, εκπαιδευτικούς) αλλά και στην ευρύτερη τοπική κοινωνία.

Σε ότι αφορά τους γονείς, το πρόγραμμα γενικό στόχο έχει την υποστήριξη αλλά και την ενθάρρυνσή τους σχετικά με τον γονεϊκό τους ρόλο, ο οποίος επιτυγχάνεται κυρίως μέσα από την αναγνώριση των αναγκών, διεργασιών, συμπεριφορών, συναισθημάτων και επιθυμιών των γονέων και των παιδιών τους, ενώ στους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης ο γενικός στόχος του προγράμματος αφορά αφενός στην ενημέρωση–ευαισθητοποίηση – εκπαίδευσή τους σε θέματα πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας και αφετέρου στην υποστήριξή τους στο χειρισμό δυσκολιών που αντιμετωπίζουν στη σχολική τους καθημερινότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε:
Ομήρου 60, 17124, Νέα Σμύρνη (1ος όροφος) – Δευτέρα-Παρασκευή 9 π.μ.-2 μ.μ., Δευτέρα & Τετάρτη 5 μ.μ.-8 μ.μ.
Τηλ.: 210 9336031, Fax: 210 9336793
ιστοσελίδα: http://kpilios.gr/
e-mail: kpilios@otenet.gr