Στην Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Παιδιού εντάσσονται 7 τμήματα, όπου φιλοξενούνται παιδιά από 18 μηνών έως 5 χρονών (ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο).

Σκοπός του είναι η παροχή αγωγής και ασφαλούς φροντίδας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας ώστε:

  • Να τα βοηθήσουν να αναπτυχθούν ολόπλευρα (σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά).
  • Να εξυπηρετήσουν τους εργαζόμενους γονείς και παράλληλα να τους ευαισθητοποιήσουν πάνω σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε και στις παρακάτω σελίδες: