Η Δια Bίου Μάθηση Ενηλίκων (ΔΒΜ) αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της γενικότερης Παιδείας των συμπολιτών μας. Πράγματι, η Δημοτική Αρχή πιστεύει ότι η Παιδεία και η γενικότερη εκπαίδευση του ενήλικα πληθυσμού, αποτελεί όχι μόνο παράγοντα εξύψωσης του γενικότερου επιπέδου διαβίωσης, αλλά και σημαντικό μοχλό ανάπτυξης για όλη την κοινότητα.

Η ενεργή συμμετοχή των συμπολιτών μας, με πάνω από 8.000 ενεργούς εκπαιδευόμενους στα διάφορα προγράμματα ΔΒΜ, που έχουμε ενεργοποιήσει στον Δήμο μας τα τελευταία 12 χρόνια, καθώς και η διαρκώς αυξάνουσα ζήτηση στα εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού επιπέδου, του ΣΥΛΑΠ και των άλλων προγραμμάτων λειτουργίας Πανεπιστημιακών εισηγήσεων, καθώς και των διαφόρων ημερίδων, διαλέξεων, κ.λπ., μας πείθουν ότι βρισκόμαστε στο σωστό μονοπάτι ανάπτυξης του θεσμού της Δια Βίου Μάθησης.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι έχουμε διαρκή αιτήματα από άλλους, όμορους και όχι μόνον, Δήμους, για να τους μεταλαμπαδεύσουμε τον τρόπο λειτουργίας μας, έτσι ώστε να αρχίσουν και αυτοί να παρέχουν αυτήν την ύψιστη Υπηρεσία της Δια Βίου Μάθησης και στους δικούς τους Δημότες.