Μετά από αίτηµα συµπολιτών µας οι οποίοι αδυνατούν να καλύψουν τη σχετική δαπάνη, συστήθηκε οµάδα από έµπειρους λογιστές για την συµπλήρωση των ετήσιων φορολογικών δηλώσεων και άλλες φορολογικές και λογιστικές εργασίες.

Η οµάδα των Εθελοντών Λογιστών παρέχει δωρεάν Υπηρεσίες Φοροτεχνικού Ενδιαφέροντος σε ανέργους, ανασφάλιστους, ενταγµένους στις κοινωνικές δοµές του ∆ήµου και οι συναντήσεις τους πραγµατοποιούνται κατόπιν ραντεβού.

Οι λογιστές / φοροτεχνικοί µέσω του επαγγέλµατος τους αλλά κυρίως µέσω του αισθήµατος προσφοράς στον συνάνθρωπο παρέχουν δωρεάν υποστήριξη µε συνέχεια και συνέπεια.

Διεύθυνση: Αδριανουπόλεως 18, ΤΚ171 24 Νέα Σµύρνη | χάρτης
Τηλ.: 213 2025882

Κατόπιν ραντεβού