Σε περισσότερες από 1.000 υπηρεσίες, ο Πολίτης μπορεί να εξυπηρετηθεί από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της χώρας. Τα ΚΕΠ επικοινωνούν με τον αρμόδιο φορέα που εκδίδει το αποτέλεσμα της υπηρεσίας και την παρέχουν στον πολίτη χωρίς αυτός να απαιτείται να γνωρίζει την δομή και τις διαδικασίες της δημόσιας διοίκησης.

Για επιλεγμένες υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης , τα ΚΕΠ έχουν διασυνδεθεί ηλεκτρονικά με τα πληροφοριακό σύστημα του Φορέα που τις παρέχει. Το αποτέλεσμα της υπηρεσίας (π.χ. πιστοποιητικό γέννησης) παραδίδεται αυτόματα στον πολίτη χωρίς να απαιτούνται 2 επισκέψεις  στο ΚΕΠ (μία για αίτηση και μία για παραλαβή).

Το ΚΕΠ επί της οδού Αγίας Φωτεινής και Πλ. Καρύλλου θα διακόψει προσωρινά τη λειτουργία του τη Δευτέρα 30/10/2023 λόγω ανακαίνισης.

Οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετούνται το διάστημα που θα διαρκέσουν οι εργασίες, από το ΚΕΠ της Άνω Νέας Σμύρνης (Αγχιάλου 33), το οποίο θα λειτουργεί από 8:00 έως 19:30, από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

ΚΕΠ 0761 (Κεντρικό):

  • Διεύθυνση: Αγίας Φωτεινής (κάτω από την γέφυρα της πλατείας Καρύλλου) |  χάρτης
  • Ωράριο λειτουργίας:
    Δευτέρα – Τετάρτη 8:00 έως 19:30
    Τρίτη -Πέμπτη – Παρασκευή  07:45 έως 15:00
  • Τηλ. επικοινωνίας: 213 2025500-502

 ΚΕΠ 0761 (Παράρτημα):

  • Διεύθυνση: Αγχιάλου 33 & Βοσπόρου (Λουτρά),  Άνω Νέα Σμύρνη | χάρτης
  • Ωράριο λειτουργίας: 7:45 έως 15:00
  • Τηλ. επικοινωνίας: 210 9310164

Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης «ΕΡΜΗΣ» (www.ermis.gov.gr)

Η Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης «ΕΡΜΗΣ» αποτελεί την Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη της δημόσιας διοίκησης, παρέχοντας στους πολίτες και τις επιχειρήσεις πληροφόρηση και ασφαλή διεκπεραίωση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από ένα κεντρικό σημείο.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει με έναν εύκολο, απλό και καινοτόμο τρόπο οποιαδήποτε πληροφορία επιθυμεί στο σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και να πραγματοποιήσει με ασφάλεια και ταχύτητα ηλεκτρονικές συναλλαγές της επιλογής του, χωρίς την υποχρέωση αυτοπρόσωπης παρουσίας του στην αρμόδια δημόσια υπηρεσία.

Στόχος είναι οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες σε 24ωρη βάση και να επιλέγουν τον τρόπο πρόσβασης σε αυτές, σύμφωνα με τις ανάγκες και τον ιδιαίτερο τρόπο ζωής τους.

Ο χρήστης του συστήματος «ΕΡΜΗΣ», εισέρχεται στο σύστημα μέσω των προσωπικών κωδικών TAXISNET και εξουσιοδοτεί τον εξυπηρετητή του «ΕΡΜΗΣ» να προσπελάσει προσωπικά στοιχεία, όπως το ΑΦΜ και τα στοιχεία ταυτότητας που τηρούνται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Στη συνέχεια του δίνεται η δυνατότητα να υποβάλλει ηλεκτρονικές αιτήσεις για υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης παραλαμβάνοντας το αποτέλεσμα, όπως για παράδειγμα πιστοποιητικό ή βεβαίωση, από την ηλεκτρονική του θυρίδα, ή από το ΚΕΠ που δηλώνει κατά την υποβολή της αίτησης. Κατά συνέπεια, ο πολίτης επισκέπτεται μία και όχι δύο φορές το ΚΕΠ. Αν επιθυμεί το αποτέλεσμα της αίτησης να αποθηκευτεί απευθείας στην ηλεκτρονική του θυρίδα, θα πρέπει να επιλέξει ΚΕΠ με δυνατότητα ψηφιοποίησης εγγράφων.

Με αυτό τον τρόπο ο πολίτης έχει πρόσβαση σε 9 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες με άμεση παραλαβή του πιστοποιητικού και σε 116 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες με παραλαβή του πιστοποιητικού είτε ηλεκτρονικά σε δεύτερο χρόνο από την ηλεκτρονική του θυρίδα είτε με φυσική παρουσία από το ΚΕΠ της επιλογής του. Το έγγραφο αυτό μπορεί να το εκτυπώσει και να το χρησιμοποιήσει στις συναλλαγές του με τη Δημόσια Διοίκηση.