Σε περισσότερες από 1.000 υπηρεσίες, ο Πολίτης μπορεί να εξυπηρετηθεί από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της χώρας. Τα ΚΕΠ επικοινωνούν με τον αρμόδιο φορέα που εκδίδει το αποτέλεσμα της υπηρεσίας και την παρέχουν στον πολίτη χωρίς αυτός να απαιτείται να γνωρίζει την δομή και τις διαδικασίες της δημόσιας διοίκησης.

Για επιλεγμένες υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης , τα ΚΕΠ έχουν διασυνδεθεί ηλεκτρονικά με τα πληροφοριακό σύστημα του Φορέα που τις παρέχει. Το αποτέλεσμα της υπηρεσίας (π.χ. πιστοποιητικό γέννησης) παραδίδεται αυτόματα στον πολίτη χωρίς να απαιτούνται 2 επισκέψεις  στο ΚΕΠ (μία για αίτηση και μία για παραλαβή).

ΚΕΠ 0761 (Κεντρικό):

  • Διεύθυνση: Αγίας Φωτεινής (κάτω από την γέφυρα της πλατείας Καρύλλου) |  χάρτης
  • Ωράριο λειτουργίας:
    Δευτέρα – Παρασκευή 8:00 έως 19:30
  • Τηλ. επικοινωνίας: 213 2025500-502-503

 ΚΕΠ 0761 (Παράρτημα):

  • Διεύθυνση: Αγχιάλου 33 & Βοσπόρου (Λουτρά),  Άνω Νέα Σμύρνη | χάρτης
  • Ωράριο λειτουργίας: 7:45 έως 15:00
  • Τηλ. επικοινωνίας: 210 9310164

Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) (www.gov.gr)

Η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) αποτελεί το κεντρικό σημείο παροχής ψηφιακών υπηρεσιών (τις οποίες σωρεύει από όλους τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης), προκειμένου να συγκεντρωθεί το σύνολο τους σε έναν ιστότοπο του Δημοσίου παρέχοντας στους πολίτες και τις επιχειρήσεις πληροφόρηση και ασφαλή διεκπεραίωση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από ένα κεντρικό σημείο.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει με έναν εύκολο, απλό και καινοτόμο τρόπο οποιαδήποτε πληροφορία επιθυμεί στο σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και να πραγματοποιήσει με ασφάλεια και ταχύτητα ηλεκτρονικές συναλλαγές της επιλογής του, χωρίς την υποχρέωση αυτοπρόσωπης παρουσίας του στην αρμόδια δημόσια υπηρεσία χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TAXISNET.

Στόχος είναι οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες σε 24ωρη βάση και να επιλέγουν τον τρόπο πρόσβασης σε αυτές, σύμφωνα με τις ανάγκες και τον ιδιαίτερο τρόπο ζωής τους.

Οι υπηρεσίες παρουσιάζονται με βάση τα «γεγονότα ζωής» (γέννηση, ασφάλιση, σύσταση επιχείρησης κ.ά.), ενώ υπάρχει και λειτουργία αναζήτησης για γρήγορη εύρεση αποτελεσμάτων.  Εναλλακτικά, υπάρχει και μια δευτερεύουσα ταξινόμηση των υπηρεσιών με βάση την οργανωτική δομή των φορέων που παρέχουν τις υπηρεσίες (υπουργεία, ανεξάρτητες αρχές, οργανισμοί,  κ.ά.).

Επίσης,τo gov.gr, η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη, δίνει τη  δυνατότητα στον πολίτη να υποβάλλει ηλεκτρονικές αιτήσεις για διαδικασίες που δεν χορηγούνται online αλλά διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ. Στο πλαίσιο αυτής της δυνατότητας, αναπτύχθηκε η εφαρμογή της θυρίδας ΚΕΠ όπου αποστέλλονται οι αιτήσεις των πολιτών. Η Θυρίδα ΚΕΠ είναι ουσιαστικά ένα “ψηφιακό γραμματοκιβώτιο” μέσα από το οποίο γίνεται συνολικά η επικοινωνία με τον πολίτη.