ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Πρόσκληση προμήθειας φωτοτυπικού χαρτιού Α4

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Πρόσκληση προμήθειας φωτοτυπικού χαρτιού Α4

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β΄Βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ν. Σμύρνης θα προβεί σε προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Α4 (80gr) όχι RECYCLABLE. Δεσμίδες: 800, παραδοτέες στις σχολικές μονάδες. Παρακαλούμε να καταθέσετε τις προσφορές

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεως καθαριότητας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεως καθαριότητας

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ν. Σμύρνης προκειμένου να προσλάβει προσωπικό, με σύμβαση έργου, προκηρύσσει τις κενές θέσεις των Σχολείων της. Οι κενές θέσεις καθαρισμού αιθουσών είναι μία (1).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Ενεργειακού Επιθεωρητή

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Ενεργειακού Επιθεωρητή

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νέας Σμύρνης (ΝΠΔΔ), σύμφωνα με την απόφαση με αρ. 2 της 5ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 29.6.2017, προτίθεται να αναθέσει σε

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Εκμετάλλευση του κυλικείου του 5ου Γυμνασίου Νέας Σμύρνης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Εκμετάλλευση του κυλικείου του 5ου Γυμνασίου Νέας Σμύρνης

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νέας Σμύρνης προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμετάλλευση του κυλικείου του 5ου Γυμνασίου Νέας Σμύρνης, σύμφωνα με την 64321/Δ4/16.05.08 και την τροποποίηση