Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνεται το σύνολο των πλέον πρόσφατων (από 1/7/2018 μέχρι σήμερα) αναρτήσεων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Για αναζήτηση παλαιότερων αποφάσεων μπορείτε να επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα του ΔΙΑΥΓΕΙΑ πατώντας εδώ.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο