ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑ ΚΕΠ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑ ΚΕΠ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

  Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την με αρ.πρ.32821/ΔΥΜΣ/Φ.5/38/ΥΨηΔ/20-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού της διασποράς του Κορωνοϊού, το ωράριο λειτουργίας του ΚΕΠ Νέας