Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται όλες οι δημοσιευμένες πράξεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά το έτος 2023.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
12/12/2023 02:00:0012/12/2023 13:26:09Κοπή Δένδρων επί της οδού Θράκης στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση και Αποκατάσταση Υπερτοπικού Άξονα οδού Αιγαίου-Κράτητος9ΚΥ6ΩΚ3-ΦΡ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ48/2023
06/11/2023 02:00:0006/11/2023 10:39:42Λήψη απόφασης για την κατάργηση ή μη θέσης κενωθέντος κουβουκλίου περιπτέρου επί της οδού Αιγαίου 66ΨΧ2ΣΩΚ3-ΒΔΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ44/2023
03/11/2023 02:00:0003/11/2023 13:53:21Έγκριση ή μη μίσθωσης περιπτέρουΩΝΒΥΩΚ3-9ΑΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ45/2023
27/10/2023 03:00:0007/11/2023 13:07:17Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Βυζαντίου (από Κυδωνιών έως Ομήρου) στα πλαίσια του έργου «Αναβάθμιση Δημοσίου Χώρου» Κύριο ΥΕ-1 της πράξης ΑΚΕ Δήμου Ν. ΣμύρνηςΨΣ4ΓΩΚ3-1ΧΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ47/2023
26/10/2023 03:00:0026/10/2023 12:28:30Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρου61ΠΘΩΚ3-ΖΘ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ46/2023
18/08/2023 03:00:0018/08/2023 10:37:20Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Ομήρου (από Βυζαντίου έως Κ. Παλαιολόγου) στα πλαίσια του έργου «Αναβάθμιση Δημοσίου Χώρου» κύριο ΥΕ-1 της πράξης ΑΚΕ Δ.Ν. Σμύρνης».ΨΕΒΓΩΚ3-ΘΩΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ42/2023
18/08/2023 03:00:0018/08/2023 10:28:45Λήψη απόφασης μετατόπισης περιπτέρου.6Υ7ΑΩΚ3-ΘΕΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ40/2023
18/08/2023 03:00:0005/09/2023 13:13:34Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μή της μετατόπισης περιπτέρου.6ΧΠΒΩΚ3-9ΚΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ43/2023
17/08/2023 03:00:0017/08/2023 14:36:01Τροποποίηση οικοπέδου επί των οδών Τυρολόης και Τραπεζούντος στο Ο.Τ. 345, ως κοινωφελές Κ.Φ.- Βρεφονηπιακό σταθμό, με ταυτόχρονο καθορισμό της οδού Τυρολόης ως πεζοδρομίου.Ψ0Ω3ΩΚ3-ΓΘ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ39/2023
17/08/2023 03:00:0017/08/2023 14:21:25Περίφραξη της προτομής του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού στην πλατεία Θέρμου.Ρ1ΟΦΩΚ3-Θ3ΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ37/2023
17/08/2023 03:00:0017/08/2023 15:27:11Χορήγηση έγκρισης για την έκδοση παράτασης άδειας χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων του καταστήματος «ΤΖΑΝΗ ΦΑΤΙΟΝ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ».6Β7ΚΩΚ3-Υ52ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ38/2023
08/08/2023 03:00:0008/08/2023 13:42:08Συγκρότηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής-Εκλογή Αντιπροέδρου.9ΒΞ7ΩΚ3-ΓΚ0ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ32/2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 15:50:39Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρων9ΟΚΨΩΚ3-4Η5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ41/2023
21/07/2023 03:00:0021/07/2023 16:25:06Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρωνΡΖΑ9ΩΚ3-Β3ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ35/2023
21/07/2023 03:00:0021/07/2023 16:28:17Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρων9ΡΜΘΩΚ3-Γ9ΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ36/2023
21/07/2023 03:00:0021/07/2023 16:53:27Έγκριση προκήρυξης θρησκευτικής εμποροπανήγυρης του εορτασμού της Αγίας Παρασκευής του Δήμου μας για το έτος 202361ΚΓΩΚ3-ΟΡΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ34/2023
21/07/2023 03:00:0021/07/2023 15:27:52Λήψη απόφασης που αφορά την έγκριση κανονισμού για την οργάνωση & τις προϋποθέσεις της λειτουργίας των βραχυχρόνιων αγορών του Δήμου Ν. Σμύρνης.ΨΒΖΓΩΚ3-Ζ7ΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ33/2023
06/07/2023 03:00:0006/07/2023 14:30:09Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη επικίνδυνου δέντρου».ΨΝ4ΖΩΚ3-ΣΗ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ31/2023
12/06/2023 03:00:0012/06/2023 13:09:07Εγκατάσταση υπαίθριων οργάνων γυμναστικής91ΜΣΩΚ3-ΙΦΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ28/2023
12/06/2023 03:00:0012/06/2023 13:11:47«Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 10/2018 απόφασης ΕΠΖ περί “Επανακαθορισμού Κοινοχρήστων Χώρων για την τοποθέτηση πληροφοριακών-διαφημιστικών πινακίδων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Νέας Σμύρνης”».973ΒΩΚ3-ΟΡΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ29/2023
12/06/2023 03:00:0013/06/2023 11:52:29Ανέγερση Μνημείου Ελληνοαρμενικής Φιλίας6ΞΗ0ΩΚ3-266ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ30/2023
16/05/2023 03:00:0016/05/2023 13:35:44«Απομάκρυνση και κατάργηση θέσης κενωθέντος (σχολάζοντος) κουβουκλίου περιπτέρου επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 1».6ΚΨΕΩΚ3-ΟΜ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ26/2023
16/05/2023 03:00:0016/05/2023 13:23:06«Χορήγηση έγκρισης για την έκδοση παράτασης άδειας χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων του καταστήματος «Δ. ΚΑΜΠΥΛΑΥΚΑΣ ΚΑΙ Μ. ΣΑΤΟΥ Ο.Ε.»».981ΛΩΚ3-Χ3ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ25/2023
21/04/2023 03:00:0021/04/2023 14:51:16«Χωροθέτηση σπιτιών για τις αδέσποτες γάτες εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ν. Σμύρνης».ΡΡΞΖΩΚ3-Γ05ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ27/2023
05/04/2023 03:00:0005/04/2023 11:20:51«Έγκριση κανονιστικού πλαισίου για το καθεστώς των οικογενειακών τάφων στον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου».6ΣΞ2ΩΚ3-ΕΔΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ15/2023
05/04/2023 03:00:0005/04/2023 14:23:44«Απομάκρυνση επικίνδυνου δέντρου στο τμήμα του ποδηλατόδρομου έμπροσθεν της ιδιοκτησίας Ομήρου 21».Ψ1ΣΙΩΚ3-46ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ17/2023
05/04/2023 03:00:0005/04/2023 14:42:27«Χορήγηση έγκρισης για την έκδοση παράτασης άδειας χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων του καταστήματος της NUR SODAD KAMAL MAJEED».9ΖΣΩΩΚ3-ΦΗΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ18/2023
05/04/2023 03:00:0005/04/2023 13:38:24Έγκριση κατασκευής και χωροθέτησης του γηπέδου εδαφοσφαίρισης (pétanque)».ΨΛΩΙΩΚ3-ΠΞΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ16/2023
27/03/2023 03:00:0027/03/2023 14:53:17«Χωροθέτηση Κεντρικής Πλατείας Ν. Σμύρνης & 25ης Μαρτίου με Κιόσκια Εκδηλώσεων».9231ΩΚ3-9ΝΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ19/2023
27/03/2023 03:00:0027/03/2023 15:12:25«Χωροθέτηση του Δημοτικού Άλσους Ν. Σμύρνης με περίπτερα για εκδηλώσεις».6Σ8ΨΩΚ3-ΙΙ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ20/2023
27/03/2023 03:00:0027/03/2023 15:55:15«Κατάληψη κοινοχρήστου χώρου κεντρικής πλατείας επί της οδού 25ης Μαρτίου για διοργάνωση έκθεσης βιβλίου».6ΡΨΞΩΚ3-4Ψ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ22/2023
27/03/2023 03:00:0027/03/2023 16:28:59«Κατάληψη κοινοχρήστου χώρου δημοτικού άλσους για περιβαλλοντικές και ζωοφιλικές δράσεις».ΨΥ0ΒΩΚ3-Ε10ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ24/2023
27/03/2023 03:00:0027/03/2023 15:48:35«Κατάληψη κοινοχρήστου χώρου κεντρικής πλατείας επί της οδού 25ης Μαρτίου για διοργάνωση έκθεσης Λαϊκής Τέχνης - κοσμήματος».ΡΤΥΥΩΚ3-Γ84ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ21/2023
27/03/2023 03:00:0027/03/2023 16:12:51«Κατάληψη κοινοχρήστου χώρου δημοτικού άλσους για διοργάνωση ανθοκομικής έκθεσης έτους 2023».ΩΖΧΘΩΚ3-ΔΡΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ23/2023
16/03/2023 02:00:0016/03/2023 13:03:32«Απομάκρυνση κουβουκλίου του περιπτέρου επί της οδού Αρτάκης 1 και διατήρηση της θέσης».6ΒΔΓΩΚ3-Ζ34ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ4/2023
16/03/2023 02:00:0016/03/2023 13:45:27Κοπή Δένδρων επί της οδού Πλαστήρα στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΟΔΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ– ΚΡΑΤΗΤΟΣ».94ΖΚΩΚ3-Α90ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ14/2023
14/03/2023 02:00:0014/03/2023 10:05:56«Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2022».6Σ78ΩΚ3-Θ2ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1/2023
14/03/2023 02:00:0014/03/2023 14:43:42Παραχώρηση θέσης στάθμευσης ασθενοφόρου και δημιουργία θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ, στο Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο «ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ».6ΨΣ1ΩΚ3-ΨΔ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ12/2023
14/03/2023 02:00:0014/03/2023 13:53:01Περί κοπής ή μη δέντρων.ΨΛΑΩΩΚ3-7Σ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ11/2023
14/03/2023 02:00:0014/03/2023 15:12:39«Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος Δήμου Νέας Σμύρνης».ΨΓΕΦΩΚ3-Υ7ΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ2/2023
14/03/2023 02:00:0014/03/2023 15:04:20Παραχώρηση θέσεων ολιγόχρονης στάθμευσης οχημάτων (με χρήση σχολικών λεωφορείων) επί του οδοστρώματος έμπροσθεν του σχ. συγκρ. Προτύπου Γυμνασίου-Προτύπου Γενικού Λυκείου Ευαγγελικής σχολής Ν. Σμύρνης (επί της οδού Λέσβου).9ΗΓΡΩΚ3-ΖΝΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ13/2023
14/03/2023 02:00:0014/03/2023 13:11:37Περί κοπής ή μη δέντρων.Ψ3ΜΕΩΚ3-Τ3ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ10/2023
14/03/2023 02:00:0014/03/2023 13:23:43«Απομάκρυνση κουβουκλίου του περιπτέρου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 27 & Αγ. Φωτεινής και διατήρηση της θέσης».ΡΠΖ0ΩΚ3-ΓΦΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ3/2023
10/03/2023 02:00:0010/03/2023 14:06:17Χορήγηση έγκρισης για την έκδοση παράτασης άδειας χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων του καταστήματος «ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ»6955ΩΚ3-ΦΕ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ9/2023
10/03/2023 02:00:0010/03/2023 13:56:25Χορήγηση έγκρισης για την έκδοση παράτασης άδειας χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων του καταστήματος «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΛ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ (ΝΑΚΑΜΑ)»ΨΘ3ΦΩΚ3-ΘΔ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ6/2023
10/03/2023 02:00:0010/03/2023 14:00:53Χορήγηση έγκρισης για την έκδοση παράτασης άδειας χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων του καταστήματος «ΑΦΟΙ ΝΤΕΜΙΡΗ ΟΕ (ZUCCERINO)».ΨΚ54ΩΚ3-8Η5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ7/2023
10/03/2023 02:00:0010/03/2023 14:03:17Χορήγηση έγκρισης για την έκδοση παράτασης άδειας χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων του καταστήματος «MAJORELLE EE»9ΜΘΡΩΚ3-Ξ0ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ8/2023
10/03/2023 02:00:0010/03/2023 13:53:19Χορήγηση έγκρισης για την έκδοση παράτασης άδειας χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων του καταστήματος «ΑΞΑΡΙ Ε.Ε.»ΨΥΥΤΩΚ3-0ΗΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ5/2023
23/01/2023 02:00:0026/01/2023 13:02:32Χορήγηση έγκρισης για την έκδοση παράτασης άδειας χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων, της εταιρείας ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΤΖΗ.67ΜΚΩΚ3-4ΞΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ37/2022