Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται στην υπηρεσία μας για την έκδοση αυτής της βεβαίωσης είναι:

  • Αίτηση, όπου θα αναγράφεται η οδός που επιθυμείτε να διακοπεί, η αιτία της διακοπής, η ημερομηνία και η ώρα της διακοπής.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση διέλευσης αστικών συγκοινωνιών, απαιτείται έγκριση από τον Ο.Α.Σ.Α., ενώ στην περίπτωση διέλευσης δημοτικής συγκοινωνίας η έγκριση δίδεται υπηρεσιακά από το Δήμο μας. Σε αυτές τις δύο περιπτώσεις, πρέπει η αίτηση σας, να πραγματοποιηθεί, τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν την επιθυμητή ημερομηνία διακοπής..

Υποβάλλεται στο πρωτόκολλο του 4ου ορόφου στο Δημαρχείο.

Η ως άνω βεβαίωση, θα δίδεται κατόπιν έγκρισης του προϊσταμένου της τεχνικής υπηρεσίας και ο εκτιμώμενος χρόνος αποπεράτωσης, υπολογίζεται στη μία ημέρα.

Σχετικά έγγραφα:

αρχεία μέγεθος λήψεις
pdf Αίτηση 51 KB 3395