Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση
 2. Πρόσφατη Βεβαίωση Παθολόγου ή Καρδιολόγου
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή απόδειξη ΔΕΚΟ (από τα οποία να προκύπτει η δημοτικότητα ή η κατοικία, αντίστοιχα)
 4. Μόνο για τους ανέργους: επιπλέον των ανωτέρω: βεβαίωση ανεργίας και εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης τελευταίου οικονομικού έτους
 1. Μόνο για τους πολύτεκνους ή τρίτεκνους: επιπλέον των ανωτέρω: πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 1. Μόνο για τους φοιτητές: επιπλέον των ανωτέρω: φωτοτυπία της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας (πάσο)
 1. Μόνο για τους Ένστολους ΄Εφεδρους (Φαντάρους): επιπλέον των ανωτέρω: φωτοτυπία της στρατιωτικής τους ταυτότητας (πάσο)

 

Μαζί με την κατάθεση της συνημμένης αίτησης (ηλεκτρονικά στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου: prwtokollo@neasmyrni.gr) είναι απαραίτητη και η κατάθεση ΟΛΩΝ των παραπάνω απαιτούμενων δικαιολογητικών, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η σειρά προτεραιότητας

Για την κατάθεση της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 2132025896 – 2132025879

 

 

΄Ωρες  Παραδοσιακών Χορών

(στο γυμναστήριο επί της Αρτάκης 34):

Δευτέρα – Τετάρτη – Πέμπτη :       10:00–11:00  *

                                                            11:00–12:00  *

Τρίτη :                                                  20:30–21:30  *

           

΄Ωρες  Aerobic

Δευτέρα – Τρίτη – Πέμπτη :           08:30–09:30 (στο κλειστό «Βαρίκας») *

Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή: 08:30–09:30 (στο γυμναστήριο επί της Αρτάκης 34) *

 

*οι ώρες ενδέχεται να αλλάζουν, ανάλογα με την προσέλευση των ενδιαφερομένων

 

 

Συνδρομή:

 • Δημότες-Κάτοικοι: 50€ για όλη την περίοδο λειτουργίας του προγράμματος
 • Πολύτεκνοι – Τρίτεκνοι, οι οποίοι είναι Δημότες ή Κάτοικοι: 40€ για όλη την περίοδο λειτουργίας του προγράμματος
 • Φοιτητές – ΄Ενστολοι ΄Εφεδροι (Φαντάροι), οι οποίοι είναι Δημότες ή Κάτοικοι: 20€ για όλη την περίοδο λειτουργίας του προγράμματος
 • ΄Ανεργοι – ΄Αποροι: δωρεάν (σύμφωνα με τα όρια φτώχειας που έχουν οριστεί από την Πολιτεία)

 

Η πληρωμή της συνδρομής γίνεται:

 1. Είτε στο Τμήμα Ειδικής Ταμειακής του Δήμου Ν.Σμύρνης (Λ.Συγγρού 193-195)
 2. Είτε μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Ν.Σμύρνης, με τα στοιχεία: ΙΒΑΝ GR4202600330000250200344125 (EUROBANK)

Στην κατάθεση να εμφανίζονται: α)το ονοματεπώνυμο, β)κωδικός οφειλέτη*, γ)ποσό πληρωμής, δ)χρονικό διάστημα συνδρομής

*Για απόκτηση κωδικού οφειλέτη (πρώτη εγγραφή) θα απευθυνθείτε στο Τμήμα Δημοτικών Προσόδων του Δήμου Νέας Σμύρνης (τηλ.: 2132025758), προσκομίζοντας: i)ταυτότητα,  ii)ΑΦΜ,  iii)ΔΟΥ,  iv)αριθμό κινητού τηλεφώνου

 

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ