Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση.
 2. Πρόσφατη Βεβαίωση Παθολόγου ή Καρδιολόγου.
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή απόδειξη ΔΕΚΟ (από τα οποία να προκύπτει η δημοτικότητα ή η κατοικία, αντίστοιχα).
 1. Μόνο για τους πολύτεκνους ή τρίτεκνους: επιπλέον των ανωτέρω, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 2. Μόνο για τους φοιτητέςεπιπλέον των ανωτέρω, φωτοτυπία της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας (πάσο).
 1. Μόνο για τους Ένστολους ΄Εφεδρους (Φαντάρους)επιπλέον των ανωτέρω,

φωτοτυπία της στρατιωτικής τους ταυτότητας (πάσο),

 1. Μόνο για τους ανέργουςεπιπλέον των ανωτέρω, βεβαίωση ανεργίας και εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης τελευταίου οικονομικού έτους.
 2. Μόνογια τα μέλη ΚΑΠΗεπιπλέον των ανωτέρω, φωτοτυπία ανανεωμένης κάρτας ΚΑΠΗ.

 

Μαζί με την κατάθεση της συνημμένης αίτησης (ηλεκτρονικά στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου: prwtokollo@neasmyrni.gr) είναι απαραίτητη και η κατάθεση ΟΛΩΝ των παραπάνω απαιτούμενων δικαιολογητικών, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η σειρά προτεραιότητας .

 

Συνδρομή:

 • Δημότες-Κάτοικοι: 50€ για όλη την περίοδο λειτουργίας του προγράμματος.
 • Πολύτεκνοι – Τρίτεκνοι, οι οποίοι είναι Δημότες ή Κάτοικοι: 40€ για όλη την περίοδο λειτουργίας του προγράμματος.
 • Μαθητές -Φοιτητές – ΄Ενστολοι ΄Εφεδροι (Φαντάροι), οι οποίοι είναι Δημότες ή Κάτοικοι: 20€ για όλη την περίοδο λειτουργίας του προγράμματος.
 • ΄Ανεργοι – ΄Αποροι: δωρεάν (σύμφωνα με τα όρια φτώχειας που έχουν οριστεί από την Πολιτεία).
 • Μέλη ΚΑΠΗ: δωρεάν.

 

 

Η πληρωμή των συνδρομών  γίνεται:

 1. Στο Τμήμα Ειδικής Ταμειακής του Δήμου Ν. Σμύρνης (Λ.Συγγρού 193-195).
 2. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Ν. Σμύρνης, με τα στοιχεία: ΙΒΑΝ GR4202600330000250200344125 (EUROBANK).
 1. Στην κατάθεση να εμφανίζονται: α) το ονοματεπώνυμο, β) κωδικός οφειλέτη*, γ) ποσό πληρωμής, δ) χρονικό διάστημα συνδρομής.

*Για απόκτηση κωδικού οφειλέτη (πρώτη εγγραφή) θα απευθυνθείτε στο Τμήμα Δημοτικών Προσόδων του Δήμου Νέας Σμύρνης (τηλ.: 2132025758), προσκομίζοντας: i) ταυτότητα,  ii) ΑΦΜ,  iii) ΔΟΥ,  iv) αριθμό κινητού τηλεφώνου

 

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ