ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗΝ 2η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗΝ 2η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

  O Γενικός Γραμματέας του Δήμου μας Μιχάλης Χρηστάκης θα είναι ένας εκ των ομιλητών της 2ης Ευρωπαϊκής Συνάντησης Δήμων Φιλικών προς την Οικογένεια που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24