ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

Προϊσταμένη Διεύθυνσης κα Στασινοπούλου Βίκυ
Ελευθερίου Βενιζέλου 18, Ν.Σμύρνη Τ.Κ. 17121 Τηλ. 2132025918 & fax: 2109358271

Τηλέφωνα: 2132025915-16-17-19-20-21

και αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα:

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Ελευθερίου Βενιζέλου 18, Ν.Σμύρνη Τ.Κ. 17121 Τηλ: 2132025915
Α’ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΚΟ Β’ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΚΟ
Προϊσταμένη κα Ηλιάδου Ελένη
Τσακίρογλου 16, Ν. Σμύρνη
Τηλ. & fax: 210-9330585
Προϊσταμένη κα Βογιατζή Πηνελόπη
Αγνώστων Μαρτύρων 88 , Ν. Σμύρνη
Τηλ. & fax: 210-9324618
Γ’ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΚΟ Δ’ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΚΟ – ΒΡΕΦΙΚΟ
Προϊσταμένη κα Χριστουλάκη Χρυσάνθη
Αρτάκης 34, Ν. Σμύρνη
Τηλ. & fax: 210-9324883
               Προϊστάμενη κα Σπύρου Αναστασία
Σινώπης 13, Ν. Σμύρνη
Τηλ. & fax: 213-2025981
Ε΄ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΚΟ-ΒΡΕΦΙΚΟ ΣΤ΄ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΙΚΟ
Προϊσταμένη κα Θεοδόση Ιωάννα
Τραπεζούντος & Τυρολόης Ν. Σμύρνη
Τηλ. & fax: 210-9357065
Προϊσταμένη κα Κουλελή Γεωργία
Αρτάκης 34, Ν. Σμύρνη
Τηλ. & fax: 210-9345895
Ζ΄ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΚΟ
Προϊσταμένη κα Κοντολέων Ελισάβετ
ΣΥΓΓΡΟΥ 221 & ΤΡΑΛΛΕΩΝ, Ν. Σμύρνη
Τηλ. & fax: 210-9332592