Οι υπηρεσίες των Παιδικών Σταθμών παρέχονται από το Ν.Π.Δ.Δ.
«Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης» του Δήμου Ν. Σμύρνης  

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

Προϊσταμένη Διεύθυνσης κα Στασινοπούλου Βίκυ
Ελευθερίου Βενιζέλου 18, Ν.Σμύρνη Τ.Κ. 17121  Τηλ. 2132025916 – 18 -19

e-mail: kkpa@neasmyrni.gr

 

και αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα:

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Ελευθερίου Βενιζέλου 18, Ν.Σμύρνη Τ.Κ. 17121 Τηλ: 2132025915
Α’ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΚΟ Β’ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΚΟ
Προϊσταμένη κα Ηλιάδου Ελένη
Τσακίρογλου 16, Ν. Σμύρνη
Τηλ.: 210-9330585
Προϊσταμένη κα Βογιατζή Πηνελόπη
Αγνώστων Μαρτύρων 88 , Ν. Σμύρνη
Τηλ.: 210-9324618
Γ’ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΚΟ Δ’ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΚΟ – ΒΡΕΦΙΚΟ
Προϊσταμένη κα Χριστουλάκη Χρυσάνθη
Αρτάκης 34, Ν. Σμύρνη
Τηλ. : 210-9324883
               Προϊστάμενη κα Σπύρου Αναστασία
Σινώπης 13, Ν. Σμύρνη
Τηλ.: 213-2025981
Ε΄ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΚΟ-ΒΡΕΦΙΚΟ ΣΤ΄ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΙΚΟ
Προϊσταμένη κα Θεοδόση Ιωάννα
Τραπεζούντος & Τυρολόης Ν. Σμύρνη
Τηλ.: 210-9357065
Προϊσταμένη κα Κουλελή Γεωργία
Αρτάκης 34, Ν. Σμύρνη
Τηλ.: 210-9345895
Ζ΄ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΚΟ
Προϊσταμένη κα Κοντολέων Ελισάβετ
ΣΥΓΓΡΟΥ 221 & ΤΡΑΛΛΕΩΝ, Ν. Σμύρνη
Τηλ.: 210-9332592