Απαραίτητα δικαιολογητικά:

α) Δήλωση Τέλους 0,5%-5%.
β) Περιοδική δήλωση του ΦΠΑ σε φωτοτυπία.
γ) Σε περίπτωση που υπάρχουν υποκαταστήματα μια φωτοτυπία το ισοζύγιο.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Τα καταστήματα που υποχρεούνται στην απόδοση τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων, είναι αυτά των οποίων η άδεια λειτουργίας αναφέρει ότι διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα.
2. Τα καταστήματα που υποχρεούνται στην απόδοση τέλους 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων, είναι τα νυχτερινά κέντρα, οι αίθουσες χορού και τα καταστήματα με ποτά και θέαμα (καμπαρέ, νάιτ κλάμπ, μπουάτ).
3. Σε περίπτωση μη υποβολής εκπρόθεσμης η ανακριβούς δήλωσης, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου πρόστιμο ίσο με το 2% του τέλους για κάθε μήνα καθυστέρησης, με ανώτατο όριο το ισόποσο του τέλους.

Σχετικά έγγραφα:

αρχεία μέγεθος λήψεις
pdf Δήλωση Τέλους 0,5%-5% 192 KB 2185