Ο Δήμος Νέας Σμύρνης, πρωτοπορώντας, δημιούργησε το Γραφείο Υποστήριξης της Οικογένειας (Reference Point for Family- R.P.F / «Family Unity – For U») με σκοπό την ανάπτυξη και υλοποίηση ολικής στρατηγικής προσέγγισης για την οικογένεια.

Μέσω αυτού οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα πληροφόρησης για όλες τις δέσμες ενεργειών του Δήμου Νέας Σμύρνης προς τη οικογένεια, με γνώμονα την έγκυρη ενημέρωση τους και την σωστή δικτύωση με όλες τις δημοτικές υπηρεσίες – πρώτα της κοινωνικής πολιτικής και ακολούθως με κάθε άλλη παροχή του Δήμου.

Μέσα από την ανάπτυξη της παρούσας στρατηγικής με τη σύσταση του Γραφείου Υποστήριξης Οικογένειας δημιουργείται ένα Σημείο Πληροφόρησης και διασύνδεσης για Οικογένειες.

Εκδόθηκε σχετική απόφαση η οποία περιγράφει τη σύσταση του Γραφείου Υποστήριξης Οικογένειας, το οποίο συντονίζεται από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης.

Δημιουργήθηκε λογότυπο καθώς και βίντεο για την ενημέρωση των πολιτών.

Παράλληλα, έχουν γίνει οι ενέργειες ώστε ο Δήμος Νέας Σμύρνης να ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Φιλικών προς την Οικογένεια Δήμων της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων.

Η οικογένεια αποτελεί το πιο ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας.
Η οικογένεια είναι οι γονείς και τα παιδιά τους, οι γονείς και οι γονείς τους.
Για αυτό και η μεγάλη οικογένεια του Δήμου Νέας Σμύρνης, αγκαλιάζει τις οικογένειες της πόλης.

Στόχος είναι η μετάβαση από την κοινωνική φροντίδα στην κοινωνική συνοχή!

Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 18, 2ος όροφος, 171 21 Νέα Σμύρνη

Ώρες εξυπηρέτησης: Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00- 15:00

τηλ: 213 2025882  |  e-mail: fso@neasmyrni.gr |  χάρτης