Η Κοινωνική Υπηρεσία εξυπηρετεί ατομικές περιπτώσεις χρησιμοποιώντας όλες τις μεθόδους κοινωνικής εργασίας και ειδικότερα τη διαμεθοδική.

Τα αιτήματα που καταφθάνουν στην Υπηρεσία είναι κυρίως οικονομικής φύσεως, αλλά με την παρέμβαση των κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων εντοπίζεται το πραγματικό πρόβλημα και είτε επιλύεται από το επιστημονικό προσωπικό της Υπηρεσίας είτε παραπέμπεται σε κάποιο αρμόδιο φορέα, με τον οποίο υπάρχει στενή συνεργασία.

Δικαιολογητικά:

  • Κάτοικοι: Πρόσφατο τιμολόγιο ΔΕΗ. Σε περίπτωση που το τιμολόγιο είναι στο όνομα του ιδιοκτήτη αποδεικτικό ενοικίασης του σπιτιού
  • Δημότες: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο ή το ΚΕΠ ή από την Υπηρεσία (αυτεπάγγελτα)