ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ

• Βεβαίωση διετούς κατοικίας από το Δήμο (απαραίτητη για όλους τους ενήλικες 18+)

Δεν χρειάζεται βεβαίωση στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Ο / η σύζυγος όταν αποκτά τη δημοτικότητα του / της συζύγου.
  • Ο ενήλικας προκειμένου να αποκτήσει την αρχική δημοτικότητα που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του ή τη δημοτικότητα που είχε πριν το γάμο σε περίπτωση λύσης του.

• Αίτηση (δίδεται από την υπηρεσία μας και υπογράφεται ενώπιον του υπαλλήλου παραλαβής)

Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφετε όλα τα στοιχεία που απεικονίζουν τη προσωπική και οικογενειακή κατάσταση σας προκειμένου να αναζητηθούν υπηρεσιακά όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχικές πράξεις κλπ.
Οι διαζευγμένοι που δεν έχετε τακτοποιήσει την οικογενειακή σας μερίδα, θα πρέπει πρώτα να κάνετε τις απαραίτητες ενέργειες στο δήμο που είστε εγγεγραμμένοι και έπειτα να υποβάλετε αίτημα για μεταδημότευση στην υπηρεσία μας.

• Αντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας