ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

1. Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου με τον ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ (ρολόι)
2. Βεβαίωση Εφορίας για ΔΕΗ
3. Ο ενδιαφερόμενος να είναι ο ίδιος, αν όχι εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής
4. Συμβόλαιο αγοράς ακινήτου ή σύσταση εάν είναι οικοπεδούχοι
5. Εάν το ακίνητο έχει νοικιαστεί πρέπει να έρθει ο ίδιος ο ενοικιαστής, με το μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από την αρμόδια ΔΥΟ και το συμβόλαιο του ιδιοκτήτη η την σύσταση της πολυκατοικίας εάν ο ιδιοκτήτης είναι οικοπεδούχος

Απαραίτητη προϋπόθεση, η τηλεφωνική επικοινωνία στο 213 2025 756 – 757