Στο πλαίσιο του γραφείου Συμβουλευτικής Υποστήριξης λειτουργούν:

Α) Ομάδα συμβουλευτικής Γονέων και αφορά γονείς με παιδιά προσχολικής ηλικίας. Οι γονείς συμμετέχουν μετά από αίτημά τους. Οι συναντήσεις γίνονται μια φορά την εβδομάδα, σε συγκεκριμένη μέρα και ώρα από την έναρξη έως το τέλος Μαΐου. Ο συντονισμός γίνεται από κλινικό ψυχολόγο.

Β) Υπηρεσία ατομικής συμβουλευτικής κάθε Πέμπτη από 12:00 έως 17:00 μετά από ραντεβού τα οποία πραγματοποιούνται από κλινικό ψυχολόγο.