Κάθε σταθμός είναι ένας ζεστός και φιλικός χώρος, ιδανικός να υποδεχτεί τους καινούργιους μας μαθητές.

Α΄ ΒΡΕΦΙΚΟ-ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Β΄ ΒΡΕΦΙΚΟ-ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Γ΄ ΒΡΕΦΙΚΟ-ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Δ΄ ΒΡΕΦΙΚΟ-ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Ε΄ ΒΡΕΦΙΚΟ-ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΣΤ΄ ΒΡΕΦΙΚΟ-ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Ζ΄ ΒΡΕΦΙΚΟ-ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ