Κάθε σταθμός είναι ένας ζεστός και φιλικός χώρος, ιδανικός να υποδεχτεί τους καινούργιους μας μαθητές.

Α΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ

Β΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ

Γ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ

Δ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ

Ε΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΣΤ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ

Ζ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ