Οι εκπαιδευτικοί μας, διευκολύνουν  την ομαλή προσαρμογή όλων των παιδιών σ’ ένα φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον.

Το πρόγραμμα μας προσαρμόζεται  στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε ηλικίας και βοηθούν τους  μικρούς μας φίλους να οικοδομούν την προσωπικότητά τους, τις συναισθηματικές και  γνωστικές τους δεξιότητες, την εμπιστοσύνη και την ανεξαρτησία τους σε ένα ασφαλές διαδραστικό περιβάλλον.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

7.00-8.45
8.45-9.30
9.30-12.00
- Παιχνίδια ελεύθερα στις ΓΩΝΙΕΣ
- Μάζεμα παιχνιδιών / πλύσιμο-τουαλέτα / πρωινό γεύμα.
- Χωρισμός ομάδων.
- Επιμέρους δραστηριότητες στις Γωνιές.
- Παράλληλα εργαστήρια.
- Ατομικές δραστηριότητες ομάδων.
- Αυλή.
- Ελεύθερες δραστηριότητες.
- Οργανωμένες δραστηριότητες ανοιχτού χώρου.
- Παραμύθι.
12.00-12.30
12.30-14.00
- Πλύσιμο/Μεσημεριανό φαγητό.
- Οργανωμένες δραστηριότητες.
- Ομαδικά παιχνίδια.
- Προβολές – κουκλοθέατρο.
- Δραματοποιήσεις.
- Αναχώρηση παιδιών.
14.00-15.00
15.00-15.45
- Μεσημεριανή ξεκούραση.
- Αναχώρηση παιδιών – Λήξη.

Το πλάνο είναι ενδεικτικό και όχι δεσμευτικό.

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΜΑΣ ΣΤΑΘΜΩΝ !!!

Οι παιδικοί μας σταθμοί έχουν πλέον στη διάθεσή τους ένα πρωτοποριακό διαδραστικό εργαλείο ενίσχυσης της μαθησιακής διαδικασίας, της οργάνωσης της λειτουργίας της τάξης, της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, της επικοινωνίας και της συνεργασίας.

Ο διαδραστικός πίνακας είναι μια ψηφιακή επιφάνεια εργασίας που ενσωματώνει λειτουργίες προβολής και αλληλεπίδρασης. Είναι ιδανικός για τη συγκέντρωση και οργάνωση της συζήτησης μέσα στην τάξη. Παρέχει ευκαιρίες για την ανάδυση ερωτήσεων και κινητοποιεί την ανακάλυψη.

Τα παιδιά με τη βοήθεια της αφής δημιουργούν σχήματα, ζωγραφίζουν, αντιστοιχίζουν και συγκρίνουν μεγέθη, σχηματίζουν εικόνες, συνθέτουν παραμύθια, με μοναδική ευκολία.

Με τον τρόπο αυτό, οι έννοιες που διδάσκονται γίνονται ιδιαίτερα ελκυστικές και αποκτούν μεγάλο ενδιαφέρον, οι επεξηγήσεις γίνονται πιο αποτελεσματικές, τα κίνητρα για μάθηση αυξάνονται και η συμμετοχή των παιδιών στη μαθησιακή διαδικασία γίνεται αυτομάτως πιο ενεργή.