Στην ενότητα αυτή οι επισκέπτες της Δικτυακής Πύλης του Δήμου Νέας Σμύρνης μπορούν να ενημερωθούν για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αφορούν τα πιστοποιητικά που επιθυμούν να προμηθευτούν.