ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 193-195,  Ισόγειο, ΤΗΛ. 2132025716
ΩΡΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: ΔΕ – ΠΕ. 08:00 – 14:00, ΠΑΡ. 08:00 – 13:30

1) ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ

 • ΑΙΤΗΣΗ
 • ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ  ΠΡΑΞΗ  ΓΕΝΝΗΣΗΣ
 • ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΑΘΗΝΑΙΚΗ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ, Ο ΚΑΘΕΝΑΣ  ΑΠΟ  ΕΝΑ  ΑΝΤΙΤΥΠΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ (να αναφέρεται ότι είναι κάτοικος Νέας Σμύρνης)
 • Σε περίπτωση διάζευξης ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ  ΠΡΑΞΗ  ΛΥΜΕΝΟΥ  ΓΑΜΟΥ, σε περίπτωση χηρείας ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ  ΠΡΑΞΗ  ΘΑΝΑΤΟΥ
 • ΠΑΡΑΒΟΛΟ  ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ   18€
 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΔΗΛΩΣΗ
 • ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ  ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (φορολογική δήλωση – λογαριασμός ρεύματος, τηλεφωνίας, νερού – Μισθωτήριο)
 • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

2) ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ

 • ΑΙΤΗΣΗ
 • ΑΔΕΙΑ  ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ (σε ισχύ)
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΠΡΕΣΒΕΙΑ  Ή ΤΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ  ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΗ  ΑΠΟ  ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  (ότι δεν υπάρχει κώλυμα γάμου)
 • ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ (φωτοτυπία)
 • ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ  ΠΡΑΞΗ  ΓΕΝΝΗΣΗΣ (μεταφρασμένη από το Υπουργείο Εξωτερικών)
 • VISA
 • ΠΑΡΑΒΟΛΟ  ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ   18€
 • ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΣΕ  ΑΘΗΝΑΙΚΗ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ (να αναφέρεται ότι είναι κάτοικος Νέας Σμύρνης,μετάφραση στα Ελληνικά)
 • ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ  ΑΠΟΦΑΣΗ  ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΗ ( σε περίπτωση διαζυγίου) από το Υπουργείο Εξωτερικών
 • ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ  ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (φορολογική δήλωση – λογαριασμός ρεύματος, τηλεφωνίας, νερού – Μισθωτήριο)

 

ΟΙ  ΓΑΜΟΙ  ΤΕΛΟΥΝΤΑΙ  ΚΑΘΕ  ΠΕΜΠΤΗ
Για την τέλεση απαιτούνται:

 • ΑΜΚΑ
 • ΑΦΜ
 • ΦΟΡΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 • ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ-ΔΟΓΜΑ
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΆ ΤΟ ΓΑΜΟ
 • ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΩΝ

Από την ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών η άδεια εκδίδεται σε οκτώ (8) μέρες.
Τα ξενικά ονόματα-επίθετα  πρέπει να είναι μεταφρασμένα για να δημοσιευτούν σωστά στην εφημερίδα.