Ο Δήμος Νέας Σμύρνης, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του για την ανάδειξη της αξίας της Αλληλεγγύης στη σημερινή συγκυρία οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης υλοποιεί το πρόγραμμα “SPUR – Towards a New Spur for EU Democracy Building learn and engagement”, στον πυρήνα του οποίου βρίσκονται οι εθελοντές, οι δομές υποστήριξης των αδυνάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι χορηγίες και δωρεές του ιδιωτικού τομέα αλλά και η δύναμη ψυχής των απλών ενεργών πολιτών.

Την Παρασκευή 22 Απριλίου 2016 πραγματοποιήθηκε η πρώτη σχετική ημερίδα, με θέμα: «ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ».

Το πρόγραμμα τοποθετείται στον αντίποδα μίας υλιστικής και εγωκεντρικής κοινωνίας, η οποία σε πολλές περιπτώσεις προκύπτει ως αποτέλεσμα της οικονομικής ύφεσης, σε συνδυασμό με ένα κράτος πρόνοιας, ολοένα και πιο ισχνό στην καθημερινότητα των πλέον ευαίσθητων κατηγοριών πολιτών, μεταναστών, απόρων, νέων, ανέργων, κλπ,
Στόχος του Δήμου είναι μέσω του προγράμματος “SPUR” να αναδειχθεί ότι βελτιώνοντας με τον εθελοντισμό τις συνθήκες ποιότητας ζωής των πολιτών ενισχύονται παράλληλα οι όροι για την πολιτική και δημοκρατική συμμετοχή τους σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Ενθαρρύνεται, δηλαδή, η άσκηση των δικαιωμάτων των πολιτών που πηγάζουν από την ευρωπαϊκή τους ταυτότητα και ιθαγένεια και μειώνεται το δημοκρατικό έλλειμμα που χαρακτηρίζει τη σημερινή Ευρώπη.

Το πρόγραμμα “SPUR” χρηματοδοτείται στο σύνολο του από το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» περιόδου 2014-2020, από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου

Σχετικά έγγραφα:

αρχεία μέγεθος λήψεις
pdf SPUR_LINKS 685 KB 363
pdf Dissemination 672 KB 1188
pdf Μήνυμα Δημάρχου 467 KB 271