Ο Δήμος Ν. Σμύρνης και η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης προκειμένου να αντιμετωπιστούν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παιδιών – εφήβων ηλικίας από 2,5 έως 17 ετών αναφορικά με την Επικοινωνία (λόγο, ομιλία, αλληλεπίδραση, συμπεριφορά κ.α.) και το Έργο (δραστηριότητες καθημερινής ζωής, εκπαίδευση , κοινωνική συμμετοχή κ.α.) λειτουργούν εδώ και ένα χρόνο δύο δομές – παροχές που αφορούν την Λογοθεραπευτική και Εργοθεραπευτική παρέμβαση.

Η Υπηρεσία αυτή παρέχεται Δωρεάν και χρήση της μπορούν να κάνουν πολίτες της Ν. Σμύρνης, που υπάγονται στα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια της υπ’ αριθμόν 37/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «περί ένταξης στις κοινωνικές δομές».

Η Λογοθεραπεία και Εργοθεραπεία παρέχεται στη ταχυδρομική διεύθυνση Αδριανουπόλεως 18.

Πληροφορίες: 2132025882 και 2109370282.

Email: logoergo@neasmyrni.gr