ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Κάλυψη μεμονωμένων λάκκων

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, προκηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΛΑΚΚΩΝ” (Αρ. Μελ. 57/2016), με προϋπολογισμό 73.700,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Το

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Διαμόρφωση χώρου μουσείου Θεάτρου Σκιών

1. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ (Αρ. Μελ. 56/2017) προϋπολογισμού #74.300# ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάση τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Η/Υ».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Προμήθεια εορταστικού διάκοσμου

Ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 σε συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, η «Προμήθεια εορταστικού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανάπλαση και συντήρηση πλατειών

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ» με αρ. τεχνικής μελέτης.: 32/2017 και προϋπολογισμό δημοπράτησης #300.000,00#€ (συμπ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών προσώπων του

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάση τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Η/Υ».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης κοινωνικών δομών (Επαναπροκήρυξη)

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάση τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Η/Υ».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Προμήθεια Οδοδεικτών

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάση τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Η/Υ».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Προμήθεια ελαστικών οχημάτων και ζαντών

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάση τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Η/Υ».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση αποθήκης για τις ανάγκες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)

Διακήρυξη αρχικής δημοπρασίας, μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση αποθήκης για τις ανάγκες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως συνημμένως: Σχετικά έγγραφα: αρχεία μέγεθος λήψεις Διακήρυξη 816 KB 87

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάση τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Η/Υ».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Απολυμάνσεις-απεντομώσεις των σχολικών μονάδων

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β΄Βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ν. Σμύρνης θα προβεί σε μειοδοτικό διαγωνισμό για απολύμανση απεντόμωση των σχολικών μονάδων. Παρακαλούμε να καταθέσετε τις προσφορές σας στο γραφείο της σχολικής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Συντηρήσεις ασανσέρ των σχολικών μονάδων

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ν. Σμύρνης θα προβεί σε μειοδοτικό διαγωνισμό για συντηρήσεις ασανσέρ των σχολικών μονάδων. Παρακαλούμε να καταθέσετε τις προσφορές σας στο γραφείο της

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Πρόσκληση προμήθειας φωτοτυπικού χαρτιού Α4

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β΄Βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ν. Σμύρνης θα προβεί σε προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Α4 (80gr) όχι RECYCLABLE. Δεσμίδες: 800, παραδοτέες στις σχολικές μονάδες. Παρακαλούμε να καταθέσετε τις προσφορές