ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Ταμειακή απόδειξη
  • Έναρξη επιτηδεύματος
  • Φωτοτυπία Ταυτότητας & άδειας Παραμονής
  • Βεβαίωση εγγραφής ασφαλιστικού Φορέα
  • Υπεύθυνη δήλωση μη κατοχής άδειας σε λαϊκές αγορές

Σχετικά έγγραφα:

αρχεία μέγεθος λήψεις
pdf Αίτηση συμμετοχής 813 KB 282