Για την επίτευξη των στόχων της προσχολικής αγωγής είναι απαραίτητη η στενή συνεργασία Παιδικού Σταθμού και οικογένειας. Για το λόγο αυτό η ενεργή συμμετοχή των γονέων, κρίνεται απαραίτητη.
Οι γονείς κάθε δύο χρόνια εκλέγουν εκπρόσωπό τους, ο οποίος τους εκπροσωπεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου.
Οι γονείς λαμβάνουν μέρος σε τακτικές συναντήσεις με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση τους σε προβλήματα αγωγής και ψυχολογίας των παιδιών τους.
Οι γονείς πρέπει να συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις και τις συγκεντρώσεις που οργανώνει το Κέντρο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΟΝΕΩΝ (ΤΡΟΦΕΙΑ)
Η καταβολή των “τροφείων” γίνεται μια φορά τον μήνα, αν είναι δυνατόν στις πρώτες είκοσι ημέρες του μήνα, σε τραπεζικό λογαριασμό του “Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ν. Σμύρνης”.
Το ύψος των τροφείων ορίζεται με βάση το οικογενειακό εισόδημα ως εξής:

ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΠΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΡΟΦΕΙΑ
Έως 15.000€ ΔΩΡΕΑΝ
15.000-25.000€ 40€
25.000-35.000€ 65€
35.000-45.000€ 100€
45.000€ και άνω 120€

ΓΙΑ ΤΑ ΒΡΕΦΗ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΡΟΦΕΙΑ
Έως 15.000€ ΔΩΡΕΑΝ
15.000-30.000€ 80€
30.000 -45.000€ 100€
45.000€ και ανω 120€

Τα τροφεία υπολογίζονται για 10 μήνες.

ΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Απαλλάσσονται:

  • οι οικογένειες που έχουν άτομο με ειδικές ανάγκες (κάποιος εκ των γονέων ή παιδί) με διαπιστωμένη αναπηρία 67% και άνω και εισόδημα μικρότερο των 50.000€.
  • Όσοι δεν έχουν φορολογική δήλωση 120€.

ενώ:

  • Οικογένειες με 2 παιδιά στο Σταθμό θα πληρώσουν τα μισά, αν το εισόδημα τους είναι μικρότερο των 50.000€.
  • Πολύτεκνοι (και με τρία παιδιά) θα πληρώσουν τα μισά, αν το εισόδημα τους είναι μικρότερο των 50.000€.