Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

1. Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

2. Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ (τελευταίου & πληρωμένου)

3. Ταυτότητα

4. Ε9

5. Αίτηση Ηλεκτρονικά

 

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

1. Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου
2.Ταυτότητα
3.Αριθμό Παροχής που ηλεκτροδοτούσε το ακίνητο
4. Ε9

5. Αίτηση Ηλεκτρονικά

 

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΟΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ

1. Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου
2. Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ (τελευταίου & πληρωμένου σε περίπτωση που υπάρχουν και αλλά ρολόγια να προσκομισθούν όλοι οι λογαριασμοί)
3. Φωτοτυπία συμβολαίου ( Σε περίπτωση που στο συμβόλαιο δεν αναφέρονται τα τ.μ. του ακινήτου ή του οικοπέδου χρειάζεται ο πίνακας χιλιοστών, βεβαίωση μηχανικού, σύσταση) ή Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου ή Ακινήτων και Οικοπέδου
4. Ταυτότητα

5. Ε9

6. Αίτηση Ηλεκτρονικά

 

Δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ

1. Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου
2. Φωτοτυπία συμβολαίου ( Σε περίπτωση που στο συμβόλαιο δεν αναφέρονται τα τ.μ. του οικοπέδου χρειάζεται κάτοψη από την πολεοδομία ή από μηχανικό).
3. Ταυτότητα

5. Ε9

6. Αίτηση Ηλεκτρονικά