Διοργάνωση – Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου λουομένων

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση από την υπηρεσία
  • Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • Επίδειξη πρόσφατου τιμολογίου ΔΕΗ. Σε περίπτωση που το τιμολόγιο είναι στο όνομα του ιδιοκτήτη αποδεικτικό ενοικίασης του σπιτιού.