Το upPE-T στοχεύει στην δημιουργική επαναχρησιμοποίηση πλαστικών με βάση το λάδι, με την μετατροπή τους σε αποδομήσιμο βιοπλαστικό το οποίο θα χρησιμοποιείται για την παραγωγή συσκευασιών τροφίμων και ποτών.

Οι πλαστικές συσκευασίες, οι οποίες αποτελούν σχεδόν το 60% των συνολικών πλαστικών απορριμμάτων στην Ευρώπη, επιβαρύνουν ιδιαίτερα το περιβάλλον λόγω της ανθεκτικότητάς και της αργής αποσύνθεσης τους. Το πολυαιθυλένιο (PE) και το τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (PET) είναι οι κορυφαίες σε χρήση ενώσεις για την παραγωγή πλαστικών συσκευασιών τροφίμων και ποτών (43% PE και 19% PET). Η βιώσιμη διαχείριση αυτών των πλαστικών απορριμμάτων αποτελεί πρόκληση για την παγκόσμια κοινότητα.

Το έργο  θα αναπτύξει στρατηγικές ως εναλλακτική λύση για την πλαστική χημική αποδόμηση. Θα αναπτυχθούν τεχνικές αποπολυμερισμού ΡΕ και ΡΕΤ μέσω της ενζυματικής μηχανικής που θα οδηγήσουν στην αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης συσκευασιών τροφίμων και ποτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ροές αποβλήτων PE και PET θα μετατραπούν μέσω ενζυματικής αποικοδόμησης και μικροβιακής αφομοίωσης σε πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοδιασπώμενων πλαστικών. Η μεταγενέστερη διαδικασία ανάκτησης βιοπλαστικής ύλης από κυτταρική βιομάζα θα απλοποιηθεί χρησιμοποιώντας μια αποτελεσματική και πράσινη προσέγγιση εκχύλισης στην οποία δεν χρησιμοποιούνται τοξικοί διαλύτες. Τέλος η νέα τεχνολογία θα επικοινωνηθεί στους καταναλωτές και την βιομηχανία τροφίμων, ώστε να εξασφαλιστεί η γρήγορη ενσωμάτωση της στην αγορά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι προκειμένου να διασφαλιστεί το 100% της ανακύκλωσης ΡΕ και ΡΕΤ, οι απορρίψεις πλαστικών που δεν είναι κατάλληλες για μικροβιακή μετατροπή σε βιοπλαστικά θα αξιοποιηθούν από τη χρήση τους σε εφαρμογές κτιρίων αντί να αποστέλλονται για αποτέφρωση ή υγειονομική ταφή. Το έργο upPE-T φιλοδοξεί να αποτελέσει  ένα σημαντικό μέρος των δράσεων συμμόρφωσης με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Πλαστικά σε μια Κυκλική Οικονομία.

Συνολικός Προϋπολογισμός: 7.849.185,00€

Προϋπολογισμός Νέας Σμύρνης: 490.987,50€

Διάρκεια: 48 μήνες

Εταίροι: 20 εταίροι (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, εταιρείες βιοτεχνολογίας, βιομηχανίες τροφίμων και o Δήμος Νέας Σμύρνης από την τοπική αυτοδιοίκηση) από δέκα χώρες (Ισπανία, Γερμανία, Σερβία, Αυστρία, Φινλανδία, Ιταλία, Ελλάδα, Εσθονία, Τουρκία, Κροατία. Συγκεκριμένα:

 • Asociación Española de Normalización (UNE)
 • Bio-mi
 • Centro Tecnológico del Calzado y del Plástico (CETEC)
 • Cetec Biotechnology, SL (CETEC BIO)
 • CTCR (Asociación para la promoción investigación, desarrollo e innovación tecnológica de la industria del calzado y conexas de La Rioja)
 • Digiotouch OÜ (DIGI)
 • Durukan Confectionery INC
 • Eco Plastics d.o.o Beograd
 • Enzymicals AG
 • Institute for development and innovation (IDI)
 • Lappeenranta-Lahti University of Technology (LUT)
 • Moses Productos, SL
 • Municipality of Nea Smyrni
 • Tampere University
 • Tecnoalimenti S.C.P.A
 • Unione Nazionale Consumatori Umbria
 • Universidad de Alicante
 • Universitaet Greifswald
 • Universität für Bodenkultur Wien (BOKU)
 • Villani SPA

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης έχει αναλάβει την επικοινωνία του έργου, τον συντονισμό της Συμβουλευτικής Επιτροπής (Advisory Board) και την ευαισθητοποίηση και συμμετοχή φορέων στη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου (stakeholders engagement).