Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται στην υπηρεσία μας για την έκδοση αυτής της βεβαίωσης είναι:

  • Αίτηση
  • Οικοδομική άδεια ή κάποιο άλλο έγγραφο (π.χ. συμβόλαιο) στο οποίο θα αναφέρεται το οικοδομικό τετράγωνο (Ο.Τ.) και ο αριθμός του οικοπέδου στο συγκεκριμένο Ο.Τ.

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα στο πρωτόκολλο του 4ου ορόφου στο Δημαρχείο.

Οι ως άνω βεβαιώσεις, θα δίδονται κατόπιν αυτοψίας της αρμόδιας υπηρεσίας και ο εκτιμώμενος χρόνος αποπεράτωσης, υπολογίζεται στις δύο εβδομάδες.

Σχετικά έγγραφα:

αρχεία μέγεθος λήψεις
pdf Αίτηση 51 KB 3523