Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται στην υπηρεσία μας για την έκδοση αυτής της βεβαίωσης είναι:

  • Αίτηση

Η αίτηση υποβάλλεται στο πρωτόκολλο του 4ου ορόφου στο Δημαρχείο.

 Η ως άνω βεβαίωση, θα δίδεται κατόπιν αυτοψίας της αρμόδιας υπηρεσίας και ο εκτιμώμενος χρόνος αποπεράτωσης, υπολογίζεται στη μία εβδομάδα.

Σχετικά έγγραφα:

αρχεία μέγεθος λήψεις
pdf Αίτηση 51 KB 3491