Εξυπηρετούμενοι:

Κάτοικοι ή δημότες Νέας Σμύρνης άτομα με αναπηρίες, ηλικιωμένα, και μοναχικά με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης στην ατομική υγιεινή και στην επιμέλεια του σπιτιού τους και με χρόνια προβλήματα υγείας.

Δικαιολογητικά:

Για την ένταξη στο πρόγραμμα το μόνο που απαιτείται είναι η λήψη κοινωνικού και νοσηλευτικού ιστορικού μετά από επίσκεψη που πραγματοποιείται στο σπίτι του αιτούμενου. Η συχνότητα των επισκέψεων των στελεχών στους εξυπηρετούμενους καθορίζεται ανάλογα με το αίτημα και τις ανάγκες του καθενός από μια φορά την εβδομάδα έως και κάθε μέρα και αφορά όλες τις ειδικότητες του προγράμματος.