Οι Ληξιαρχικές Πράξεις Θανάτου, Γάμου, Γέννησης, Βάφτισης, Λύσεως Γάμου χορηγούνται άμεσα, έπειτα από απλή αίτηση του πολίτη.

Οι δηλώσεις των ληξιαρχικών γεγονότων (Θάνατος, Γάμος, Γέννηση, Βάφτιση, Διαζύγιο, Υιοθεσία κτλ.) καταχωρούνται αυθημερόν με βάση τα δικαιολογητικά που ορίζει ο νόμος (Ν. 344/1976). Ειδικότερα, για την κάθε περίπτωση απαιτείται:

  • Δήλωση Θανάτου – Ιατρικό Πιστοποιητικό Θανάτου
  • Δήλωση Γάμου – Βεβαίωση του ιερέα ή του Δημάρχου (για πολιτικό γάμο)
  • Δήλωση Ιερολόγησης Γάμου – Βεβαίωση ιερέα
  • Δήλωση Γέννησης – Πιστοποιητικό γιατρού ή μαίας
  • Δήλωση Βάφτισης – Βεβαίωση ιερέα
  • Δήλωση Διαζυγίου – Αμετάκλητη Δικαστική Απόφαση
  • Δήλωση Υιοθεσίας – Αμετάκλητη Δικαστική Απόφαση
  • Δήλωση Αφάνειας – Αμετάκλητη Δικαστική Απόφαση

Για την έκδοση ληξιαρχικών πράξεων και τη δήλωση οποιουδήποτε ληξιαρχικού γεγονότος απαιτείται αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.

Επίσης, για τις Εκθέσεις ληξιαρχικών γεγονότων που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Ληξιαρχείου, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που ορίζει ο Νόμος ανάλογα με τον τύπο της Έκθεσης (Βάφτιση, Ονοματοδοσία, Διαζύγιο, Ιερολόγηση Γάμου κτλ.)

Διευκρινίζεται ότι οι καταχωρίσεις του Ληξιαρχείου οφείλουν να δηλώνονται μέσα στην προθεσμία που ορίζεται σε κάθε περίπτωση από το Νόμο.

Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει πρόστιμο (100 ως 300 ευρώ). Ανάλογο πρόστιμο επιβάλλεται και στις εκπρόθεσμες δικαστικές αποφάσεις (30 μέρες από το αμετάκλητο).

Οι διορθώσεις και οι μεταβολές σε στοιχεία των ληξιαρχικών πράξεων γίνονται κατόπιν άδειας Εισαγγελέα ή με Δικαστική Απόφαση.