Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται όλες οι δημοσιευμένες πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά το έτος 2022.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
28/12/2022 02:00:0028/12/2022 15:23:40«10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Ν. Σμύρνης οικ. έτους 2022».67ΗΜΩΚ3-0ΟΘΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ120/2022
27/12/2022 02:00:0027/12/2022 13:51:05«Λήψη απόφασης αναφορικά με την υπ’ αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας».Ψ2ΟΔΩΚ3-233ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ121/2022
22/12/2022 02:00:0022/12/2022 15:04:06Έγκριση Στοχοθεσίας (Ο.Π.Δ.) οικ. έτους 2023 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός».ΨΛΤΒΩΚ3-3ΗΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ113/2022
22/12/2022 02:00:0022/12/2022 13:53:20Έγκριση Στοχοθεσίας (Ο.Π.Δ.) οικ. έτους 2023 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας & Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών και Νέων - Εθνική Στέγη» του Δήμου Νέας Σμύρνης.ΩΝΕΩΩΚ3-4ΛΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ102/2022
22/12/2022 02:00:0022/12/2022 13:50:22Έγκριση Στοχοθεσίας (Ο.Π.Δ) οικον. έτους 2023 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ν. Σμύρνης».Ω5ΘΕΩΚ3-ΘΙΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ101/2022
16/12/2022 02:00:0016/12/2022 17:36:04«Έγκριση τεχνικού προγράμματος έτους 2023».ΡΠΒΣΩΚ3-9Ψ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ112/2022
16/12/2022 02:00:0016/12/2022 16:52:30«4η Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος 2022».ΡΗΤ4ΩΚ3-ΨΝΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ111/2022
16/12/2022 02:00:0016/12/2022 14:52:35«9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Ν. Σμύρνης, οικ. έτους 2022».ΩΧΠ1ΩΚ3-5Ξ5ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ110/2022
12/12/2022 02:00:0012/12/2022 13:36:42«Έγκριση Ισολογισμού-Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2021».ΨΑ09ΩΚ3-ΠΜΠΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ93/2022
07/12/2022 02:00:0007/12/2022 14:53:37Λήψη απόφασης επί των: α) με ΓΑΚ 91160/2019 και ΕΑΚ 2405/2019 αγωγής 10 εργαζομένων του Δήμου με συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. απασχολουμένων στο Δήμο μας από τον Δεκέμβριο του 2014 και β1) με ΓΑΚ 40097/2019 και ΕΑΚ 1009/2019 αγωγής (ΓΑΚ 42307/2022 και ΕΑΚ 1312/2022 Κλήσης) & β2) με ΓΑΚ 97840/2021 και ΕΑΚ 10864/2021 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων 19 εργαζομένων του Δήμου με συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. απασχολούμενων στο Δήμο μας από 15/11/2015.ΩΝΑ4ΩΚ3-950ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ96/2022
07/12/2022 02:00:0007/12/2022 14:55:54Μη Αναπροσαρμογή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας, Φωτισμού και Δημοτικού Φόρου για το έτος 2023.9ΑΖ6ΩΚ3-ΦΒ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ97/2022
07/12/2022 02:00:0007/12/2022 14:57:34«Καθορισμός τιμής ανά τ.μ. για κατάληψη πεζοδρομίου την περίοδο των εορτών στα εποχιακά καταστήματα με εποχιακά είδη έτους 2022».ΩΜΒ0ΩΚ3-Γ0ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ100/2022
06/12/2022 02:00:0006/12/2022 11:49:45«Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Νέας Σμύρνης».Ψ99ΝΩΚ3-Μ9ΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ95/2022
02/12/2022 02:00:0008/12/2022 11:24:33¨Εγκριση της υπ' αρ. 32/2022 απόφασης ΕΠΖ περί χωροθέτησης της κεντρικής πλατείας Ν. Σμύρνης για χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις6ΦΨ3ΩΚ3-5Ξ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ98/2022
02/12/2022 02:00:0008/12/2022 11:50:49Έγκριση διοργάνωσης χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης στον δημοτικό πολυχώρο ΓΑΛΑΞΙΑΣ6ΧΤ5ΩΚ3-194ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ104/2022
02/12/2022 02:00:0008/12/2022 11:49:08Αναγκαιότητα διοργάνωσης έκθεσης φωτογραφίας στον δημοτικό πολυχώρο ΓΑΛΑΞΙΑΣ6ΧΖ7ΩΚ3-6Υ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ103/2022
02/12/2022 02:00:0008/12/2022 11:32:59Έγκριση της υπ’ αριθμ. 33/2022 Απόφασης ΕΠΖ περί «Κατάληψης κοινοχρήστων χώρων επί της κεντρικής πλατείας για χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις έτους 2022-2023 (Θεματικό πάρκο)».Ω8Σ7ΩΚ3-Ω5ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ99/2022
01/12/2022 02:00:0001/12/2022 13:38:088η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 20226ΚΓΧΩΚ3-29ΗΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ94/2022
28/11/2022 02:00:0028/11/2022 14:29:42ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ κ. ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΡΟΛ5ΩΚ3-328ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ32918/2022
23/11/2022 02:00:0023/11/2022 13:03:24«Παράταση Μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Ραιδεστού 32-34».Ψ7ΜΟΩΚ3-ΤΨΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ91/2022
23/11/2022 02:00:0023/11/2022 12:44:17«Παράταση Μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Σινώπης 17»ΨΒΛΞΩΚ3-32ΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ90/2022
22/11/2022 02:00:0022/11/2022 14:11:50Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού έργων, που χρηματοδοτούνται από τον λογαριασμό Δημόσιων Επενδύσεων.ΩΥΤΒΩΚ3-ΒΨΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ88/2022
22/11/2022 02:00:0022/11/2022 14:08:23Δωρεάν Παραχώρηση χρήσης της Αθλητικής Εγκατάστασης «Δημοτικό Κολυμβητήριο» του Αθλητικού Κέντρου Δήμου Νέας Σμύρνης, στον Πανιώνιο Γυμναστικό Σύλλογο Σμύρνης.6Π7ΠΩΚ3-8ΞΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ89/2022
18/11/2022 02:00:0018/11/2022 15:38:16Έγκριση πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Νέας Σμύρνης και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.64ΩΧΩΚ3-2ΛΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ86/2022
18/11/2022 02:00:0018/11/2022 13:49:27ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΨΙΠ8ΩΚ3-2ΜΘΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ31950
11/11/2022 02:00:0022/11/2022 14:29:39Τροποποίηση του ΟΕΥ του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ν. Σμύρνης».6ΤΝΧΩΚ3-8ΕΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ85/2022
11/11/2022 02:00:0011/11/2022 11:18:32Λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση συνεδρίου με το Πάντειο Πανεπιστήμιο για τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή.9ΞΔ8ΩΚ3-ΥΚ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ87/2022
10/11/2022 02:00:0010/11/2022 14:11:46Κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Νέας Σμύρνης και της κας Δ.Λ.Ω2ΚΝΩΚ3-ΨΑΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ74/2022
10/11/2022 02:00:0010/11/2022 10:07:18Τροποποίηση Συστατικής Πράξης του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ν. Σμύρνης».97Ι5ΩΚ3-ΖΒΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ84/2022