ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΟΝΕΩΝ 3η  ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΟΝΕΩΝ 3η ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

3 η Συνάντηση Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020 : Εξαρτήσεις και Γονεϊκότητα Εφαρμογή κατά την περίοδο #ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ Εισηγήσεις: Κων/νος Κοκκώλης Ψυχίατρος-Εξαρτησιολόγος, Αναπλ. ∆ιευθυντής Εφαρµογής Προγραµµάτων Ο.ΚΑ.ΝΑ. Σώτια Μακαρώνη Ψυχολόγος Υγείας