ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάση τιμής

Logo_final_use

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2022

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ανακοινώνει τα αποτελέσματα ΣΟΧ1/2022 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων. Tα αποτελέσματα είναι αναρτημένα και

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση σταθερών σχολικών υποδομών στα γεωγραφικά όρια της πόλης μας, που θα στεγάσουν τα νήπια και τα

Προγράμματα επιμορφωτικών τμημάτων Πολιτιστικού Οργανισμού 2022

Προγράμματα επιμορφωτικών τμημάτων Πολιτιστικού Οργανισμού 2022

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των επιμορφωτικών μαθημάτων θα γίνουν 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 09.00 -14.00 στο Γραφειο του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Νέας Σμύρνης Ελ.Βενιζέλου 16 στον 7ο όροφο.

18ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας με τη συμμετοχή του Δήμου Νέας Σμύρνης

18ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας με τη συμμετοχή του Δήμου Νέας Σμύρνης

  Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στο φιλόξενο Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης. Η

΄Εναρξη AQUA AEROBIC & BABY SWIMMING

΄Εναρξη AQUA AEROBIC & BABY SWIMMING

    Ξεκινούν οι εγγραφές στο Δημοτικό Κολυμβητήριο για τα Προγράμματα Aqua Aerobic και Baby Swimming όπως ενημέρωσε ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού κ.Διονύσης Κονιδάρης. Μαζί με την κατάθεση της αίτησης (ηλεκτρονικά